Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 6/1, tại hội nghị tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn xác định: Năm 2014, sẽ tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc, trao đổi thông tin để tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị.

Đặc biệt là việc quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, tiến hành lựa chọn và tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục để việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, cũng như công tác tuyên giáo trong năm 2014 được tốt hơn.

Bám sát chủ đề của năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, việc thực hiện Chỉ thị 03 được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Cụ thể, việc học tập và làm theo gương Bác dần đi vào nền nếp; ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được nâng cao; lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc và có sự chuyển biến tích cực. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng lâu dài được tập trung khắc phục thực hiện dứt điểm. Việc đăng ký nội dung phấn đấu học tập, làm theo và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, cụ thể, dễ làm, dễ kiểm tra.

Đây là cơ sở để các cấp ủy trong toàn Đảng bộ cụ thể hóa quy định nêu gương gắn với các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); qua đó góp phần chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng trong toàn xã hội.

Làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động sáng tạo mang lại những tác động tích cực trong xã hội , góp phần vào việc cổ vũ phong trào lao động, sản xuất, học tập của nhân dân như: Hạn chế uống rượu bia trong ngày làm việc; khắc phục tình trạng sử dụng xe công không đúng mục đích; thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt để ủng hộ các đối tượng chính sách, hộ nghèo...

Ngoài ra còn nhiều cá nhân đã vận động góp tiền và hiến đất làm đường, nhà họp thôn, các công trình dân sinh ở huyện Bạch Thông, Pác Nặm, Na Rì; các mô hình trồng nấm hương, sản xuất cây con giống, chế biến măng ớt, chăn nuôi ngựa bạch, hươu, lợn, dê ở huyện Ngân Sơn, thị xã Bắc Kạn; mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”, ủng hộ áo ấm ở huyện Pác Nặm… đã có sự lan tỏa rộng khắp.

Bên cạnh đó, những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy các cấp lựa chọn giải quyết. Kết quả, trong tổng số 60 vụ việc đã có 40 vụ việc được giải quyết và có chuyển biến tích cực (chiếm tỷ lệ 66,7%). Những tồn tại hạn chế trong việc xây dựng khu tái định cư Bản Piêng (huyện Ngân Sơn), Trung tâm sau cai nghiện của tỉnh, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý theo quy định.


Đức Hiếu
Các tỉnh Tây Bắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ động, sáng tạo
Các tỉnh Tây Bắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ động, sáng tạo

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 03), các tỉnh vùng Tây Bắc đã chủ động, sáng tạo, tạo nên một phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi và rộng khắp...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN