Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém cử tri nêu

Ngày 10/7, các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk tổ chức họp HĐND tỉnh để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tiếp thu, giải trình nghiêm túc các vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc phiên cuối cùng. Tại buổi làm việc, các vấn đề cử tri quan tâm được tiếp thu, giải trình nghiêm túc.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri rất chính đáng, nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ tốt hơn đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, có nhiều vấn đề đã và đang được triển khai từng bước có hiệu quả; nhưng cũng có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp phù hợp, hiệu quả để tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, cả trước mắt và lâu dài.

Ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém cử tri nêu tại Kỳ họp. Trong đó, phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì thực hiện, phân công lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, thời gian hoàn thành việc khắc phục hạn chế, yếu kém, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, làm rõ và tiếp thu các kiến nghị thông qua phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết và tham mưu giải quyết của UBND tỉnh. Đồng thời nêu rõ: Nhiệm vụ còn lại của năm 2024 hết sức nặng nề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả năm và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phải quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, bám sát chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển”, HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra; quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại Kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn và các yêu cầu, kiến nghị được nêu trong các báo cáo giám sát, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào Kỳ họp tiếp theo.

Ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh chương trình, nội dung, nhất là các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Các đơn vị, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn; cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư các dự án và các nội dung quan trọng khác… Trong đó có các nghị quyết đáng chú ý về chủ trương đầu tư dự án triển khai hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh đảm bảo kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã; quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh…

Tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Cùng ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8.

Tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung yêu cầu HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Trong 6 tháng cuối năm 2024, ngoài các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức giám sát việc triển khai các dự án liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 nhưng chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý (khoảng 300 tỷ đồng). Đồng thời, tỉnh quan tâm tổ chức hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 và những nội dung, vấn đề bức xúc trong xã hội, có tính thời sự, được cử tri và dư luận quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu HĐND tỉnh tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề, để kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách; chú trọng công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp. HĐND tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các luật mới được ban hành và bắt đầu có hiệu lực, góp phần đưa chính sách, nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Tại Kỳ họp lần này HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 54 báo cáo, 2 thông báo, 21 tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; và xem xét thông qua một số chính sách quan trọng của tỉnh...

Khiếu Tư - Anh Dũng (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII

Sáng 8/7, tại thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN