Tăng tối đa số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Cụ thể, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch UBND ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau:

Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch UBND (hiện quy định xã loại II chỉ được có một Phó Chủ tịch UBND); xã loại III có một Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch UBND (hiện hành quy định phường, thị trấn loại II chỉ được có một Phó Chủ tịch UBND); phường, thị trấn loại III có một Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

TTXVN/Báo Tin tức
Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN