Phú Yên kiểm điểm tập thể, cá nhân sử dụng rừng, đất rừng sai mục đích

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành các văn bản triển khai và tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trong thời gian qua, phải hoàn thành kiểm điếm trước ngày 17/11/2017.

Rừng tự nhiên ở Tiểu khu 310 và 311 thuộc địa bàn xã Sông Hinh (huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bị đốn hạ vào tháng 3/2017 để thực hiện dự án “Chăn nuôi bò chất lượng cao”.

Việc kiểm điểm được thực hiện theo nội dung Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, làm rõ trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân liên quan đối với từng vi phạm, trong từng giai đoạn; lãnh đạo tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến các vi phạm, thiếu sót và đề ra biện pháp khắc phục....

Rừng phòng hộ ven biển tại xã An Phú (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị phá vào tháng 4/2017 để thực hiện dự án “Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc chức năng của bộ. Đồng thời theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Phú Yên.


Qua kiểm tra 20 dự án liên quan đến rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên, Thanh tra Chính phủ phát hiện hầu hết đều có vi phạm. Trong số đó có 19 dự án với tổng diện tích hơn 1.107 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp được chọn để chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, nhưng có 17 dự án đến nay vẫn chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích gần 413 ha. Sai phạm nghiêm trọng nhất là triển khai xây dựng Khu du lịch liên hợp cao cấp New City (thành phố Tuy Hòa) đã chặt phá 40 ha rừng phòng hộ, khi Thủ tướng chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng…

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)
Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ tại tỉnh Phú Yên
Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ tại tỉnh Phú Yên

Ngày 16/5, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN