Phát triển sâu rộng phong trào thi đua trong các lĩnh vực của đời sống

Ngày 11/6, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả.

Vinh danh, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này,  tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho 70 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; biểu dương 35 cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 70 năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn tích cực hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với những kết quả rất đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Đặc biệt, những năm gần đây phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thực hiện cải cách hành chính”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tổ chức, hướng ứng tích cực trọng mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân… góp phần khơi dậy, phát huy nguồn lực to lớn trong và ngoài tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, đến nay Thái Nguyên đã vươn lên thành một tỉnh phát triển năng động của khu vực trung du miền núi phía Bắc. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,75%, cao nhất trong vùng và cao hơn bình quân chung của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 570.000 tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước; thu ngân sách đạt trên 12.600 tỷ đồng. Lĩnh vực nông nghiệp đang chuyển biến tích cực theo hướng tái cơ cấu, tăng cường hợp tác, liên kết, xây dựng thương hiệu nông sản; an sinh xã hội có nhiều dấu ấn như: Hoàn thành xóa phòng học tạm, cơ bản xóa các xóm trắng về điện, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 48,9%.

Y tế, giáo dục ngày càng được nâng cao về chất lượng, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính thu được nhiều kết quả tích cực… Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương sáng, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.

Ghi nhận những đóng góp của tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh; phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho hơn 500 bà mẹ, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân trong tỉnh.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thấm nhuần Lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.... Đặc biệt, các phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... đã được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo thành một phong trào cách mạng quần chúng sôi nổi, rộng khắp.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và hàng nghìn tập thể, cá nhân đang ngày đêm miệt mài công tác, học tập, lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lai Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, thiếu niên và đồng bào các dân tộc toàn tỉnh ra sức thi đua yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo vươn lên trong lao động sản xuất, công tác và học tập, quyết tâm giành thắng lợi to lớn hơn nữa vì mục tiêu sớm đưa Lai Châu thành một tỉnh phát triển khá và cùng cả nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

* UBND thành phố Đà Nẵng đã biểu dương, khen thưởng 72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước của thành phố. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, triển khai sâu rộng với nhiều nội dung theo các chủ đề lớn của năm như: Năm công tác cán bộ và cải cách hành chính; Năm Doanh nghiệp; Năm Văn hóa, văn minh đô thị; Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư… 

Bên cạnh đó, những phong trào thi đua do Trung ương phát động như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”... đã đạt những hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Từ năm 2000 đến nay, Đà Nẵng đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội thi đua yêu nước để tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Với những nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các phần thưởng cao quý khác. Tại cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Cờ thi đua, Cờ ghi nhận thành tích, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua thành phố, Bằng khen cho hàng chục ngàn tập thể, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 72 tập thể, cá nhân được tôn vinh.

* UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ trao các danh hiệu: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động; tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 13 (nay là Bộ CHQS tỉnh Phú Yên). Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Cùng với cả nước, thời gian qua Phú Yên đã có nhiều phong trào, tấm gương tiêu biểu trong thi đua quyết chiến, quyết thắng những năm kháng chiến như phong trào Đồng Khởi Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), mẹ Hòa Đồng (huyện Tây Hòa) diệt xe tăng của giặc Mỹ; tấm gương liệt sỹ Nguyễn Anh Hào, Lê Trung Kiên, Nguyễn Thế Bảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh…

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhiều phong trào thi đua rộng khắp đã được phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh hiện có 35 phong trào thi đua với hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện; 66/168 mô hình điển hình tiên tiến đã được phát hiện nhân rộng tại địa phương, tiêu biểu là các phong trào như: “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn, buôn khó khăn”, “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”… 


Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương có thành tích xuất sắc như: Ba cô giáo trường mầm non An Hiệp (huyện Tuy An) cứu học sinh trong lũ dữ; Đại úy Y Rin MLô (Công an tỉnh Phú Yên) dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với tội phạm…

TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch nước: Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng
Chủ tịch nước: Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng

“Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN