Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày 23/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp và ký giao ước thi đua phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2023.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đoàn kết, làm tốt vai trò tập hợp, động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô. Trong đó, việc phối hợp, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Sau 5 năm triển khai Chương trình phối hợp, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết, gắn bó giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đến năm 2025, Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Theo bà Nguyễn Lan Hương, để thực hiện tốt mục tiêu này, thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành hữu quan để xem xét, giải quyết. 

Trước mắt, các tín đồ tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh; tích cực tham gia đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hoá mới.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo đều cho rằng, các tôn giáo luôn lấy con người làm trung tâm, thông qua tôn chỉ hoạt động, giáo lý, giáo luật để giáo huấn tín đồ mở rộng tình thương yêu, sống vị tha, bác ái, hòa hợp, đoàn kết và tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vươn tới cái chân - thiện - mỹ; trong đó, bảo vệ sự cân bằng, hài hòa sinh thái, đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình, gia đình và xã hội. Với truyền thống "Tốt đời đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trưởng ban cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô, Giáo sư Thượng Mai Thanh bày tỏ: Thời gian qua, Thánh thất Cao Đài Thủ đô thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, tham gia tích cực vào các phong phong trào thi đua yêu nước trong đó có việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với kinh nghiệm của họ đạo, lúc đầu Thành thất Cao Đài Thủ đô vận động bà con giữ gìn sạch sẽ nơi thờ tự, sau đó vận động giữ gìn vệ sinh môi trường tại chính gia đình, khu dân cư. Qua nhiều năm, việc bảo vệ môi trường của Thánh thất Cao Đài Thủ đô đã đi vào nề nếp. Thời gian tới, Thánh thất Cao Đài Thủ đô tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con thực hiện được bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ những nội ký kết phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Chú thích ảnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo cũng ký kết chương trình phối hợp phuy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng như: Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp vận động các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc trong các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo...

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo cũng ký kết chương trình phối hợp phuy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Bài, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào thực sự là cánh tay nối dài
Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào thực sự là cánh tay nối dài

Sau 20 năm kể từ khi Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (Nghị quyết 23) được ban hành, các quan điểm, chủ trương đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong tất cả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN