Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài cống hiến cho nhân dân, đất nước

Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã nhận được sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tại tỉnh Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Ông Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.

Ông Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, ông đã đọc rất kỹ bài phát biểu và đồng tình với những chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Mỗi lần Đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đều mong chờ nhất việc bầu chọn ra được những cán bộ có đủ đức, đủ tài, vừa có tầm vừa có tâm để cống hiến cho nhân dân, đất nước.

Đảng ta luôn nhận định, công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đặc biệt là việc lựa chọn và sắp xếp cán bộ phải đúng người, đúng chỗ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu, chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, lợi ích nhóm… Như vậy mới tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rất rõ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc các địa phương tổ chức và làm tốt công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng. Ông Triệu Minh Xiết mong muốn, Kỳ Đại hội này, công tác cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ, công tâm, khách quan và chính xác. Đảng sẽ có một Ban Chấp hành Trung ương ưu tú, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và đáp ứng sự kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Châu cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một bài tổng kết về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN phát

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một bài tổng kết về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ với những quan điểm nhất quán, đúng đắn và khoa học của Đảng ta đối với công tác cán bộ. Theo Tổng Bí thư, công tác chọn cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cho Đại hội XIV - đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng nên phải chọn người thực sự xứng đáng, tức phải là những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược. Vì vậy, công tác nhân sự phải được xem là khâu then chốt, có tính quyết định về chất lượng của đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới… Tuổi trẻ Thanh Hóa gửi gắm và kỳ vọng rất nhiều vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn nữa trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Tuổi trẻ Thanh Hóa nguyện đem sức trẻ và khát vọng cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, Tổ quốc.

Chú thích ảnh

Ông Nguyễn Bá Loan, cán bộ hưu trí phố Dương Đình Nghệ 1 (phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa), đặc biệt tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.

Ông Nguyễn Bá Loan (cán bộ hưu trí phố Dương Đình Nghệ 1, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) đặc biệt tâm đắc với việc Tổng Bí thư nói về "trách nhiệm của chúng ta" trong việc chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, "cánh hẩu," "lợi ích nhóm", tránh cách làm giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc trong công tác lựa chọn cán bộ.

Ông Nguyễn Bá Loan cho rằng, việc xử lý nghiêm những cán bộ có vi phạm đã cho thấy không có “vùng cấm” trong Đảng. Việc nhiều cán bộ bị xử lý, kỷ luật sẽ là bài học cho vấn đề lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự. Trước mỗi Kỳ Đại hội Đảng, công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách của đất nước luôn là vấn đề được các cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng. Các tầng lớp nhân dân đang rất kỳ vọng vào Đại hội XIV sẽ đưa ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, có tính đột phá về công tác cán bộ. Từ đó sẽ lựa chọn ra những cán bộ lãnh đạo “vừa hồng, vừa chuyên”, “đủ tâm, đủ tầm”; đặc biệt, đó phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám quyết định những quyết sách để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới…

Hoa Mai (TTXVN)
Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự: Tổ quốc trên hết!
Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự: Tổ quốc trên hết!

Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”- Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN