Nỗ lực đổi mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân

Trong năm 2017, ngành Y tế đã có nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Việc thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được người dân và cả cán bộ y tế đồng tình ủng hộ; ý thức của cán bộ y tế đã có sự thay đổi từ tư tưởng “ban ơn” sang trạng thái “cung cấp dịch vụ, phục vụ”… Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ về những nỗ lực của ngành cũng như những khó khăn mà ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: TTXVN

Trong năm 2017, ngành Y tế đã có những thay đổi như thế nào nhằm từng bước lấy lại niềm tin của người bệnh, thưa Bộ trưởng?


Điều đầu tiên là Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong toàn ngành nhiều Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh như: Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được phê duyệt theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015, Kế hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” được phê duyệt theo Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016, Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 23/11/2016 và nhiều nội dung khác. Đặc biệt, Bộ Y tế quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng đã triển khai quán triệt, hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử; tổ chức cho cán bộ y tế tham gia các hội thi về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở…  

Nhờ đó, việc thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được người dân và cả cán bộ y tế đồng tình ủng hộ. Ý thức của cán bộ y tế đã có sự thay đổi từ tư tưởng “ban ơn” sang trạng thái “cung cấp dịch vụ, phục vụ”. Mức độ hài lòng của người bệnh đối với phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế: đạt chung 89,8% (Trung ương: 88%; tỉnh: 94%; huyện: 85,7% - số liệu 6/2017).

Bên cạnh đó, việc tiếp đón và hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình khám, chữa bệnh, địa điểm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cũng như các thủ tục hành chính, chế độ chính sách về khám, chữa bệnh đã được các bệnh viện thực hiện tận tình, chu đáo hơn so với trước.

Điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp tại khu vực khám bệnh cũng như tại bệnh phòng trong các bệnh viện đã ngày càng được cải thiện và nâng cấp hơn. Dịch vụ căng tin và các dịch vụ hỗ trợ khác trong bệnh viện đã được cải tiến theo xu hướng vừa đảm bảo chất lượng vừa hợp lý về giá cả. Cán bộ y tế và nhân viên công tác xã hội trong các bệnh viện thực hiện tương đối tốt việc chăm sóc toàn diện cho người bệnh thông qua kết nối họ với các dịch vụ xã hội trong và ngoài bệnh viện.

Nhìn chung, bộ mặt các bệnh viện thay đổi rõ rệt. Sự kiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được bình chọn là 10 sự kiện tiêu biểu.

Thực tế cho thấy, đâu đó trong ngành Y tế vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém gây bức xúc cho xã hội, trong thời gian tới, Bộ trưởng có giải pháp gì để đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân?

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít người bệnh phàn nàn về tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận nhân viên y tế, nhân viên phục vụ trong các bệnh viện, nhất là các bệnh viện quá tải; về tình trạng xuống cấp của điều kiện cơ sở vật chất, trang thiếu bị và các dịch vụ hỗ trợ trong một số bệnh viện, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở…

Để người dân thật sự tin tưởng vào ngành y và đội ngũ y, bác sỹ, trong thời gian tới, ngành Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt và triển khai trong toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 2151/QĐ-BYT về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Quyết định 3638/QĐ-BYT về xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch -Đẹp”, Quyết định nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện: Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; thường xuyên triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch (như: tập huấn kỹ năng, giao tiếp ứng xử, trang phục y tế, nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện, thực hiện hiệu quả đường dây nóng, hòm thư góp ý và xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện không có tiêu cực); rà soát, tiếp tục ký cam kết thực hiện của cán bộ y tế.

Ngành tiếp tục, quán triệt, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế, kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông qua việc “ Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức”, cùng với việc phát động các phong trào thi đua, nêu gương người tốt việc tốt. Các đơn vị xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm, nâng cao mức sống cho cán bộ y tế.

Bên cạnh đẩy mạnh học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế; thực hiện nghiêm túc quy trình chuyên môn; hạn chế những tai biến, rủi ro nghề nghiệp xảy ra, ngành tiếp tục rà soát, phối hợp chính quyền các cấp có chủ trương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ ở y tế, nhất là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngành củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao y đức; phát huy vai trò của các trung tâm y tế chuyên sâu, y tế kỹ thuật cao trong việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho toàn mạng lưới cung ứng dịch vụ; hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế, bảo đảm cân đối hợp lý trong phân bổ, sử dụng nguồn nhân lực y tế giữa các vùng, các tuyến, giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.

Cùng với đó, ngành đổi mới cơ chế tài chính, mở rộng tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; gắn việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế với lộ trình bào hiểm y tế toàn dân; thực hiện tính đúng, tính đủ và công khai minh bạch giá dịch vụ y tế, phù hợp với chất lượng dịch vụ ở từng tuyến và khả năng chi trả của nhân dân. Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị y tế có chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Ngành nâng cao năng lực quản lý và năng lực thực hiện chính sách y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin để đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế trong giai đoạn mới. Củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành y tế các tuyến, quy hoạch lại hệ thống các cơ sở y tế theo hướng thu gọn đầu mối để nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư.

Đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện, luôn là vấn đề nóng, nhất là trong thời gian gần đây đang gia tăng số vụ hành hung thầy thuốc, Bộ trưởng cảm nhận như thế nào về vấn đề này?

Một trong những vấn đề mà tôi quan tâm và trăn trở nhất hiện nay là bảo đảm môi trường làm việc an ninh và an toàn cho người thầy thuốc. Năm 2017 vừa qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại số vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế. Không chỉ thầy thuốc làm việc tại các bệnh viện, các trung tâm y tế lớn, mà các thầy thuốc làm việc tại trạm y tế xã, hay các đơn vị cấp cứu 115 cũng bị hành hung, bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cũng như tinh thần làm việc.

Ngoài những vụ hành hung thân thể, các thầy thuốc còn phải chịu đựng cả những hành vi hành hung khác về mặt tinh thần như đe dọa, chửi rủa. Có một thực tế đáng buồn những kẻ hành hung thầy thuốc không phải chỉ là côn đồ, hay những đối tượng có tiền án tiền sự, mà còn là những người dân bình thường, trong số đó có cả những cán bộ trong bộ máy nhà nước hay doanh nhân thành đạt.

Tuy vậy cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, mặc dù cả hệ thống khám chữa bệnh của ngành Y tế đang nỗ lực chuyển mình cải tiến chất lượng, nhưng vẫn có những bệnh viện, nhân viên y tế chưa nỗ lực hết mình, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Vì vậy trong thời gian tới, bên cạnh kêu gọi chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp giáo dục người dân, chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được hoạt động chữa bệnh cứu người trong môi trường an toàn, nhân văn và phi bạo lực, ngành Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ngành tích cực triển khai các biện pháp đổi mới phong cách thái độ, hướng tới sự hài lòng người bệnh, tổ chức học tập nâng cao thái độ ứng xử, y đức… Toàn bộ các bệnh viện cũng đã triển khai Chỉ thị 09 về đường dây nóng và việc khảo sát sự hài lòng người bệnh theo QĐ 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thông qua kênh đường dây nóng và việc khảo sát này giúp bệnh viện nắm bắt và ghi nhận kịp thời các ý kiến chưa hài lòng của người bệnh.

Toàn ngành Y tế hiện nay vẫn đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh toàn diện, đổi mới quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhằm thực hiện tốt các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh viện.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh đánh giá chất chất lượng và cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Các bệnh viện đánh giá theo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế nhằm giúp bệnh viện tự xác định những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề còn yếu, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân để đưa ra các vấn đề ưu tiên cần cải tiến.

Giải pháp lâu dài là sẽ gắn kết quả đánh giá chất lượng vào việc thanh toán giá dịch vụ y tế. Đây chính là biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ các bệnh viện cải tiến chất lượng tích cực hơn nữa.

Với các biện pháp quyết liệt nêu trên, có thể tin rằng, chất lượng khám, chữa bệnh, tinh  thần thái độ và giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế… sẽ tiếp tục được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguyễn Bích Thủy ( thực hiện) (TTXVN)
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Trục lợi bảo hiểm từ cả cơ quan y tế và người dân
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Trục lợi bảo hiểm từ cả cơ quan y tế và người dân

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều nay (14/6), nhiều đại biểu chất vấn về việc trục lợi bảo hiểm y tế diễn ra ở một số địa phương trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN