Người nhập cảnh vào An Giang phải tự chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2

Sáng 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết vừa ký quyết định số 328/QĐ-UBND, phê duyệt phương án thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, kể từ ngày 23/2/2021, các trường hợp nhập cảnh vào tỉnh An Giang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung phải chấp hành chỉ định xét nghiệm và phải tự chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Mức thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm, theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 18/2019/NQHĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý. Hình thức chi trả là chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.

Riêng đối với các trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh An Giang qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 thì các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm chủ trì, phối hợp các cơ sở cách ly y tế tập trung lập danh sách cụ thể từng trường hợp, gửi về Sở Y tế tỉnh An Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang xem xét, quyết định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, hiện nay kinh phí mua hóa chất xét nghiệm SARS-CoV-2 do ngân sách Nhà nước hỗ trợ nên trước mắt, các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 nộp toàn bộ chi phí xét nghiệm thu được vào ngân sách Nhà nước (tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh của Sở Tài chính).

Khi thực hiện thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm phải cung cấp biên lai thu tiền theo mẫu số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TTBTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; mở sổ theo dõi, tài khoản quản lý nguồn thu và thực hiện quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng nội dung, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Trường hợp phát sinh các chi phí khác có liên quan đến công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 (ngoài nội dung chi mua hóa chất xét nghiệm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ), giao Sở Y tế tỉnh An Giang hướng dẫn các cơ sở y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện, gửi Sở Y tế kiểm tra, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Công Mạo (TTXVN)
Nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương chủ động xét nghiệm cho công nhân
Nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương chủ động xét nghiệm cho công nhân

Để vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo phát triển sản xuất, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương đã, đang tích cực, chủ động xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN