Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan hành chính nhà nước

Theo Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang Thân Minh Quế, thời gian tới tỉnh Bắc Giang sẽ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng ủy xã Thái Sơn dự họp với Chi ủy thôn Quế Sơn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: bacgiang.gov.vn

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thường xuyên phổ biến, quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy và tất cả đảng viên về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, các cơ quan trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của chi bộ. Các chi bộ xây dựng chương trình công tác, lựa chọn thời gian sinh hoạt chi bộ cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên có thể dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đạt chất lượng tốt.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ. Các chi bộ nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, làm cho các buổi sinh hoạt chi bộ đa dạng về hình thức, phong phú, sinh động về nội dung, bảo đảm về nguyên tắc, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các chi bộ kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới ban hành; tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng trước; xác định rõ các nhiệm vụ chi bộ tháng sau…; tập trung thảo luận, bàn giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện các khâu, quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền của chi bộ.

Khi tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, chi ủy chủ động lựa chọn nội dung cho sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và của cơ quan, đơn vị, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phân công những đảng viên có kiến thức, kinh nghiệm, có khả năng thuyết trình để chuẩn bị, trình bày. Chi ủy gợi ý, hướng dẫn để các đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sâu về các vấn đề cần quan tâm. Sau khi sinh hoạt chi bộ cần ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang thường xuyên kiện toàn cấp ủy chi bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm, năng lực điều hành của bí thư, phó bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ đảng trực thuộc; xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 4.587 đảng viên sinh hoạt tại 315 chi bộ. Số chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có nhiều loại hình khác nhau. Trong đó, 158 chi bộ ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, với 2.386 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, hầu hết các chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, tính hình thức trong sinh hoạt chi bộ.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề đã đi sâu vào các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bàn về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; về công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ. Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Việt Hùng (TTXVN)
Hiệu quả khi đảng viên Công an về sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản
Hiệu quả khi đảng viên Công an về sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản

Đảng ủy Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã tăng cường đưa đảng viên Công an chính quy về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản; góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN