Lan tỏa mạnh mẽ học tập, làm theo tư tưởng của Người

Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó lan tỏa những tấm gương, những nghĩa cử, những hành động đẹp trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội đã được các cấp, ngành trong cả nước chú trọng thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", khắp mọi miền đất nước, từ thành thị tới nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi, hải đảo xa xôi không khó thấy những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, đầy sáng tạo, tô thắm thêm những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Cách làm hay, lan tỏa rộng  

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen cho đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, tác phong Hồ Chủ tịch, ngày 15/5/2020. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá: Điều quan trọng nhất trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đã góp phần xây dựng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định sức sống và lan tỏa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tạo tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị - xã hội Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội.

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Nam... tổ chức hội nghị giao lưu với những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương. Tỉnh ủy Bắc Giang, Phú Thọ đã chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu, cứ 3 đơn vị phải lựa chọn để xây dựng điển hình là một cán bộ lãnh đạo. Nhiều tỉnh, thành phố đã tập hợp, biên soạn các tập sách về những tấm gương điển hình tiên tiến.

Chính phủ, các ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Cuộc vận đkộng “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Quân ủy Trung ương; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương trong cả nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Nhiều địa phương đã có những các cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong việc đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống. Đó là mô hình “Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo” của Đồng Tháp; Mô hình “gần dân, sát dân và giúp dân” của Bình Dương; Mô hình “Nhân dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông”; “Sư cả và Ban quản trị chùa học tập và làm theo Bác” của Vĩnh Long…

Tại Bình Dương, mô hình “Gần dân, sát dân”, “Gần dân, sát dân và giúp dân”, “Gần dân, sát cơ sở” của Đảng bộ Bến Cát, Bàu Bàng, Dĩ An, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên đã tạo sự gắn kết mật thiết giữa tổ chức Đảng, đảng viên với quần chúng nhân dân. Qua thực hiện, các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo của cấp huyện, cấp xã luân phiên xuống gặp gỡ, thăm hỏi các hộ dân trên địa bàn để nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp trả lời hoặc chuyển, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời những vấn đề bức xúc của người dân, qua đó tăng thêm sự gắn bó “tình làng, nghĩa xóm”; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của mỗi đảng viên. Việc thực hiện các mô hình nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp học tập và làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tạo điều kiện để đảng viên phát huy, thực hiện tốt nhiệm vụ; rèn luyện đảng viên và làm cơ sở để đánh giá đảng viên.

Ngay những ngày đầu năm 2020, trước những ảnh hưởng nguy hại của đại dịch COVID-19, người dân trên mọi miền Tổ quốc đã chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước chống lại đại dịch. Ở những công việc, vị trí khác nhau, mỗi người đều có cách của riêng mình để chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh, lan tỏa sâu đậm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tư tưởng của Người. Cấp bách phòng, chống dịch, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện sản xuất, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí, thiết thực giúp đỡ nhân dân. Màu áo xanh tình nguyện của thanh niên, sắc phục trang nghiêm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang kịp thời xuất hiện trên các địa bàn, đồng hành sát cánh cùng bà con trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

Quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre biên soạn tài liệu “Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre”. UBND Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” và Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (giai đoạn 2018 - 2020)”... Từ đó tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trong việc xây dựng con người mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để học Bác trở thành thói quen 

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đánh giá công tác biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh, nội dung này đã được cấp ủy quan tâm gắn với các phong trào thi đua hằng năm, các đợt thi đua chuyên đề của địa phương, đơn vị, ngành, với nhiều hình thức đa dạng: tổ chức gặp mặt, giao lưu, hoặc lồng ghép trong hội nghị tổng kết xây dựng Đảng... Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được kịp thời tôn vinh, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực làm theo, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy tinh thần lao động, cống hiến, thi đua yêu nước của toàn Đảng và toàn xã hội. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 12 chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 -  2019). Các chương trình giao lưu mang đậm tính chân thực, sâu sắc, xúc động, gây ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa từ các tập thể, cá nhân điển hình ra toàn xã hội. Chương trình giao lưu “Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng" biểu dương những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được ấn tượng, sức lan tỏa trong xã hội. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị nói chung và trong từng cán bộ, đảng viên nói riêng. Ý chí và hành động cách mạng của Đảng thống nhất, hòa hợp với ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, khiến toàn Đảng, toàn dân trở thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động, mang đến chuyển biến tích cực trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng- bà Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá .

Để tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, theo Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Nguyễn Thị Phương Hoa cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp. Đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu và phê bình, kỷ luật những nơi thực hiện hình thức, kém hiệu quả.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. "Điều quan trọng nhất để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành ý thức tự giác, thành thói quen tốt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chính là phải làm sao trong mọi hoàn cảnh, càng nhiều thách thức, càng nhiều khó khăn, chúng ta càng tìm ra những bài học quý từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để vươn lên, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"- bà Nguyễn Thị Phương Hoa nêu rõ.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân”. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN