HĐND các tỉnh, thành phố thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

* Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa VIII) vừa kết thúc đã thông qua nhiều đề án, nghị quyết, trong đó có việc thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam. Quỹ này được thành lập nhằm mục tiêu tiếp nhận nguồn vốn ngân sách để thực hiện hỗ trợ tăng thêm nguồn lực tài chính phát triển năng lực tàu cá hoạt động vùng biển xa. Đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ với mục đích cải thiện sinh kế, phát triển cộng đồng dân cư ven biển theo sự ủy thác của tổ chức, cá nhân tài trợ trong và ngoài nước...


Nguồn vốn ban đầu của Quỹ được ngân sách cấp 5 tỷ đồng, năm 2013 sẽ được bố trí thêm 10 tỷ đồng. Từ năm 2014 trở đi, căn cứ vào tình hình thực tế và hiệu quả hoạt động của Quỹ sẽ bổ sung tối thiểu 1 tỷ đồng/năm. Việc thành lập quỹ giúp người dân Quảng Nam yên tâm đóng mới, nâng cấp tàu cá, bám biển vươn khơi để phát triển kinh tế đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.


* Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khóa V), các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về 8 tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp: Nghị quyết về điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về ban hành chế độ phụ cấp thu hút cho cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý; Nghị quyết về hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập tổ chức học bán trú...


* Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng, trong đó có 14 nghị quyết chuyên đề là: Nghị quyết về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020; Nghị quyết về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết về việc ban hành mức giá dịch vụ khám chữa, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Nghị quyết về việc quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Nghị quyết về việc Quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động; Nghị quyết về việc Ban hành Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù; Nghị quyết về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chi hội, tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn; Nghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu; Nghị quyết về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Nghị quyết quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015); Nghị quyết về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh...


Đây là những Nghị quyết quan trọng được ban hành nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực; qua đó đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương...


* HĐND dân tỉnh Long An (khóa VIII) đã tổ chức kỳ họp thứ năm nhằm bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vượt qua suy giảm kinh tế để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã thống nhất các nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện từ nay đến cuối năm như: Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thành 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; theo dõi sát tình hình thu mua tiêu thụ, xuất khẩu lương thực; chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với chấp hành thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đến năm 2015; phát triển nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác, an sinh xã hội… Các đại biểu cũng đã bàn thảo nhiều vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực mà cử tri đặt ra về giá lúa, mía, thanh long, gia súc, gia cầm không ổn định, thương lái ép giá, trong khi giá vật tư lại cao, khiến người sản xuất không có lãi; chính sách hỗ trợ để người dân giữ và phát triển cây tràm; chính sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật, công tác quản lý, cơ sở vật chất cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Tân Đông, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã Thạnh An (Thạnh Hóa); tình trạng nước sinh hoạt kém chất lượng...


Nhóm PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN