Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 8/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…; đồng thời, góp phần quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và xã hội. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, Cuộc thi mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn thành phố, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị, các địa phương, đơn vị chú trọng, quan tâm công tác tập huấn các loại hình bài viết; đồng thời định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều, đảm bảo đúng các tiêu chí mà Ban Tổ chức đưa ra.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là tác giả, nhóm tác giả người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí, báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại thể lệ Cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Chủ đề, nội dung tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng; đề xuất, bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật. Những sản phẩm "bút chiến" phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cơ quan, đơn vị cùng cấp. Tác phẩm dự thi ở cấp thành phố gửi về địa chỉ: Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 thành phố), số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/5/2024.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Hà Nội tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hà Nội tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN