Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Ngày 25/8, Hội thảo góp ý Đề án "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" đã được tổ chức tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, cùng với quá trình đổi mới đất nước, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với giai đoạn cách mạng mới. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nói chung và cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, từng bước nâng cao về chất lượng hoạt động, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, hoạt động về chức năng, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Xuất phát từ thực tế này, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì xây dựng Đề án để trình Bộ Chính trị ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

Đề án nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc kế thừa, phát triển, đổi mới tổ chức bộ máy phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay, đồng thời phát huy được những mặt tích cực của mô hình tổ chức bộ máy trong giai đoạn vừa qua. 

Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, tên gọi của các ban, đơn vị tham mưu trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan, đơn vị của Mặt trận phải nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của mình để làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; phối hợp với các tổ chức thành viên để quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân ở khu dân cư, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức để nhân dân hiểu Đảng, hiểu Mặt trận và Đảng cũng có cơ sở để hiểu dân.

Góp ý kiến tại Hội thảo, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đề án cần thể chế hóa những điều được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của các Ban chuyên môn. Đề án cần đánh giá rõ nội dung Điều 37 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều 11 của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm bảo thống nhất với quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, dự kiến tháng 12/2022 Bộ Chính trị sẽ xem xét, phê duyệt chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt Đề án và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây sẽ là quyết định ở tầm cao nhất xác lập chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm công tác tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ những ý kiến tham luận của đại biểu dự Hội thảo, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án nhằm bảo đảm theo đúng tinh thần cương lĩnh chính trị và những quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tăng cường vai trò các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tăng cường vai trò các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các Ban Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về công tác tư vấn năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN