Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” do Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức diễn ra ngày 28/9, tại Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 100 bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, 15 bài viết tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, được chọn trình bày trực tiếp tại Hội thảo. 

Tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cẩm nang đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong quá trình xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng Đảng là xây dựng trên tất cả các mặt như chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian tới cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Luôn “tự soi”, “tự sửa”, kiên định, vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh…

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, từ năm 2020 đến nay, mặc dù đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về Công an nhân dân. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tham mưu trình Quốc hội thông qua nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, mang tính đột phá để lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật; giúp đỡ, cải tạo người phạm tội; góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân và tham gia xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Kết luận Hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, nội hàm, khái niệm về các thành tố “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đánh giá kết quả xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian vừa qua, nhất là từ giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” từ năm 2018 đến nay...

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện kỷ yếu Hội thảo; phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác công an để hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới. Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong thời gian tới....

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Lực lượng Công an nhân dân xây dựng thế trận lòng dân
Lực lượng Công an nhân dân xây dựng thế trận lòng dân

Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN