Đại tướng Lương Cường: Quân đội là lực lượng có sức mạnh từ cội nguồn văn hóa dân tộc

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tuyên dương nghệ sỹ Quân đội được vừa được phong tặng cấp Nhà nước danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10 năm 2024.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo và những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ các thế hệ văn nghệ sỹ Quân đội đối với nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà nói chung và hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội nói riêng; biểu dương, chúc mừng thành tích của 22 nghệ sỹ vừa được phong tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10 năm 2024.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã và đang đặt ra yêu cầu mới rất cao. Quân đội không chỉ được trang bị vũ khí ngày càng hiện đại, cán bộ, chiến sỹ có giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng của Đảng và có trình độ tác chiến cao, mà còn phải là lực lượng có sức mạnh từ trong cội nguồn văn hóa dân tộc và phẩm chất, hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", biết sáng tạo, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật một cách tinh tế, có đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh; góp phần tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất" trong thời kỳ mới. 

Đại tướng Lương Cường yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1172 ngày 16/6/2022 của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Qua đó, khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo, cống hiến của các nghệ sỹ để ngày càng có nhiều tác phẩm hay, tính nghệ thuật cao, phản ánh, quảng bá, động viên, khích lệ kịp thời tinh thần của bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công tác, học tập, lao động sản xuất. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao, tâm huyết với sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Đảng, của Quân đội.

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn lực văn hóa, nghệ thuật phù hợp với thực tiễn nhằm thu hút tài năng nghệ thuật vào Quân đội và khuyến khích, động viên các nghệ sĩ Quân đội yêu mến, gắn bó với nghề.

Đối với các nghệ sỹ, Đại tướng Lương Cường mong muốn, dù ở bất cứ cương vị và lĩnh vực, môi trường hoạt động nào, các nghệ sỹ cũng tiếp tục gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có chủ đề tư tưởng, tính nghệ thuật sâu sắc và sức chiến đấu cao, phản ánh sinh động về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với đó, các nghệ sỹ cần tham gia có hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, đất nước, Quân đội, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của toàn quân, toàn quốc.

Danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước dành tặng cho cá nhân nghệ sỹ; là sự ghi nhận, tôn vinh đối với các nghệ sỹ có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín nghề nghiệp cao và nhiều cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc trong các loại hình nghệ thuật. Đây là vinh dự lớn của mỗi nghệ sỹ trong quá trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật của mình. Đến nay, Quân đội có 72 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, 319 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú”.

Hồng Hạnh (TTXVN)
Niềm vui và tự hào của những gia đình nghệ sỹ khi được nhận danh hiệu cao quý
Niềm vui và tự hào của những gia đình nghệ sỹ khi được nhận danh hiệu cao quý

Trong đợt trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 10, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 6/3, có những gia đình nghệ sỹ cùng nhận được vinh dự cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng bởi những cống hiến, đóng góp hết mình cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN