Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tuyên Quang

Chiều 30/1, tại Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự cuộc làm việc có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn…

Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các cán bộ chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -  2026, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Tuyên Quang đã đạt được, đặc biệt là những đổi mới, sự bài bản trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Trong đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, sớm ban hành các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch, trọng tâm là: Ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa với 134 nhiệm vụ; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 11 nghị quyết, đề án. UBND tỉnh ban hành 10 đề án. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 7 nghị quyết, xác định đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 16 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ đó, sau hơn 2 năm, Tuyên Quang đã đạt được những kết quả toàn diện, rất quan trọng, trong đó có nhiều mặt nổi bật. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đều hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2021 đạt 6,72%; năm 2022 đạt 8,66%; quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, Đảng bộ đoàn kết thống nhất, có quyết tâm chính trị cao và luôn trăn trở tìm tòi định hướng phát triển nhằm góp phần sớm hiện thực hoá mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đánh giá Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi mở được một số nút thắt về hạ tầng thì chắc chắn tỉnh sẽ phát triển nhanh hơn, cùng với sự nỗ lực của địa phương và sự hỗ trợ của Trung ương, mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực là hoàn toàn có thể đạt được.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh những kết quả vừa qua là rất đáng phấn khởi, tạo tiền đề phát triển tỉnh Tuyên Quang những năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung rà soát, đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, các lĩnh vực, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để đôn đốc thực hiện. Đồng thời cập nhật, bám sát các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng trung và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 để có điều chỉnh, bổ sung.

Đặc biệt, Tuyên Quang cần tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh phù hợp với Quy hoạch Tổng thể quốc gia mà Quốc hội vừa quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 vừa qua, quy hoạch về đất đai, quy hoạch về đô thị, quy hoạch vùng tỉnh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chú ý xây dựng các nút giao và đường gom; tính toán để khai thác quỹ đất phát triển khu công nghiệp, khu đô thị.

Từ các dự án, các chương trình, đề án lớn, theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh cần tính toán, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có kế hoạch từ nay đến cuối nhiệm kỳ cần ban hành những nghị quyết, chính sách cụ thể nhằm thể chế hóa, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Với những việc cấp bách, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể triệu tập các kỳ họp bất thường để kịp thời quyết định.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh cần rà soát lại các vấn đề về đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tính toán, tìm kiếm năng lực sản xuất mới và động lực phát triển mới, tận dụng tốt động lực và dư địa phát triển của từng ngành để “góp gió thành bão”. Lấy ví dụ về phát triển du lịch, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước mắt cần thực hiện mục tiêu giải quyết sinh kế cho người dân, từ đó tạo nguồn lực để tăng nhu cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội, sau đó quay lại phục vụ tái cơ cấu và phát triển du lịch…

Tuyên Quang cũng cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, khai thác hiệu quả thế mạnh của quê hương cách mạng, Thủ đô kháng chiến với rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, thuận lợi trong việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn; trong đó tập trung xây dựng, phát huy tối đa giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu Danh thắng quốc gia Na Hang - Lâm Bình, phát triển Lễ hội Thành Tuyên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, tỉnh chú ý đưa ba danh mục trên vào đề án.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm; thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh…

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang và cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ xem xét, giải quyết trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho địa phương phát triển.

Liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm của Thái Nguyên đã chọn Định Hóa làm huyện điểm phát triển nông thôn mới và đã triển khai rất hiệu quả. Theo đó, Tuyên Quang có thể tham khảo kinh nghiệm của Thái Nguyên, chọn Sơn Dương làm huyện điểm phát triển nông thôn mới để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn.

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cho biết, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt trên 8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng; đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,99%; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh... , phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc…

Chiều cùng ngày, tại Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; dâng hương tại Lán Nà Nưa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đình Tân Trào; dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Thủ tướng kiểm tra các công trình, dự án giao thông trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long
Thủ tướng kiểm tra các công trình, dự án giao thông trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục chương trình kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm mới, sáng 30/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN