Bộ Tài chính làm rõ các chức danh được sử dụng xe công

Để thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Bộ Tài chính vừa có công văn 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương; đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố làm rõ hơn một số quy định tại Nghị định.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ không giao Bộ Tài chính quy định chi tiết, nhưng với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương; đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức chức hiện việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đồng thời làm rõ một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Theo đó, những chức danh không nằm trong danh mục quy định tại Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị (từ trung ương đến cơ sở) đã được trang bị xe ôtô chức danh quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.

Cụ thể như cấp phó phụ trách được hưởng lương hoặc hệ số phụ cấp như cấp trưởng (Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội phụ trách,...), Ủy viên ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…).

Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung Bộ Tài chính cho biết, đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo quy định tại Số thứ tự VI, VII, VIII Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP mà có hệ số phụ cấp tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ của các chức danh quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (như: Đại biểu Quốc hội chuyên trách,...) thì thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trong thời gian cơ quan, người có thẩm quyền chưa có quyết định thay thế.

Công văn 10534/BTC-QLCS cũng hướng dẫn cụ thể các chức danh trong danh mục các chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Vụ trưởng và tương đương; Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung.

Theo đó, Phó Tổng cục trưởng và tương đương, gồm Phó tổng cục trưởng; Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)...

Vụ trưởng và tương đương, gồm Vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy...

Thùy Dương (TTXVN)
Sử dụng xe công tùy tiện là điều đáng lo ngại
Sử dụng xe công tùy tiện là điều đáng lo ngại

Dù đã có quy định cụ thể nhưng việc quản lý, sử dụng xe công vẫn chưa thực sự có hiệu quả, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Điều đáng buồn là nhiều vụ việc sử dụng xe công sai mục đích lại chủ yếu do người dân phát hiện chứ không phải là do cơ quan quản lý nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN