Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Tham dự lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước yêu cầu: “Lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ”.


Ngày 16/10 tại Thái Nguyên, Quân khu 1 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (16/10/1945 -16/10/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Tham dự lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước yêu cầu: “Lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ”. 

Lãnh đạo QK 1 long trọng đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống.

Cái nôi của cách mạng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đứng chân trên địa bàn chiến lược, “phên dậu” của Tổ quốc, cái nôi của Cách mạng Tháng Tám, nơi ra đời Đội du kích Bắc Sơn, Đội cứu quốc quân 1, 2, 3, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam; Thủ đô gió ngàn trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, với cấp ủy, chính quyền địa phương , đoàn kết quốc tế để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân… Với những chiến công oanh liệt và đóng góp to lớn, LLVT Quân khu 1 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương cao quý, trong đó có huân chương Quân công hạng Nhất hôm nay. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân khu 1 là địa bàn có trên 20 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống đồng bào còn khó khăn; kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, tuyên truyền đạo trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, chống lại đường lối, chủ trương của Đàng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu LLVT Quân khu 1 cần quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Đảng bộ và LLVT Quân khu 1 phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để nắm vững quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tròn nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch, ngăn ngừa không để có tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên Quân khu.

Ba là, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, nề nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại. LLVT Quân khu phải là lực lượng nòng cốt cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; luôn coi trọng xây dựng thế trận lòng dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ.

Bốn là, làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; quán triệt, thực hiện tốt đường lối kết hợp quốc phòng với kinh tế, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng có hiệu quả thiết thực. Làm tốt công tác hậu phương Quân đội, tham gia tích cực công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phủ xanh đồi rừng, phòng chống thiên tai, bão lụt. Kết hợp tốt phong trào xây dựng đơn vị an toàn với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống trong tình hình mới

Bước vào thời kỳ cách mạng mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng” được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 trong 70 năm qua dày công vun đắp; cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó, mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1 ôn lại truyền thống của đơn vị.

Các LLVT và các đoàn thể diễu binh tại lễ kỷ niệm.

Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên các dân tộc trên địa bàn ôn lại truyền thống của QK1.

Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. “Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân cũng như truyền thống vẻ vang, Lực lượng vũ trang Quân khu xin hứa với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân các dân tộc Việt Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu luôn đoàn kết chặt chẽ để luôn xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân”, Trung tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của QK1.


Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao Huân chương Quân công hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng LLVT Quân khu 1 Anh hùng vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.Bài và ảnh: Việt Hoàng

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản