Quan tâm tới công tác xây dựng Đảng ở vùng khó

Những năm qua, hệ thống cơ sở Đảng ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng. Việc xây dựng, củng cố cơ sở Đảng ngày một vững chắc tạo tiền đề cho xã hội ổn định và phát triển, đời sống người dân ngày một nâng lên.

Xóa điểm “trắng đảng viên"

Thời gian qua, ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã được Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm đầu tư phát triển về nhiều mặt. Tuy nhiên, ở khu vực biên giới còn nhiều hạn chế so với các địa bàn khác. Trong khi, hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều địa phương còn yếu, đặc biệt tổ chức đảng và đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc vừa mỏng vừa yếu; nhiều thôn, buôn "trắng đảng viên" và chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ; công tác phát triển đảng viên là người dân tộc còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở ở một số địa bàn năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ đội biên phòng "4 cùng" với bà con dân tộc thiểu số khu vực biên giới để tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
 
Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên các tuyến biên giới hiện vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch và phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, thiếu hiểu biết về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình"; gây chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước...
 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có các Nghị quyết, Chỉ thị về xây dựng, củng cố, phát triển Đảng ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, hiện nay, toàn vùng có trên 600.000 đảng viên, trong đó có 50% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các cấp ủy, chính quyền tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Địa bàn trọng yếu, biên giới, vùng cao đã tăng dần số lượng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giảm dần và tiến tới không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.
 
Ông Hầu A Lềnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc khẳng định: “Những năm qua, vùng Tây Bắc đã có sự khởi sắc trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Đạt được kết quả đó là nhờ công tác củng cố và xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền được các cấp quan tâm, chú trọng. Tổ chức Đảng ở địa phương được xây dựng vững mạnh, chất lượng đảng viên được nâng cao, tạo lòng tin và là cầu nối quan trọng giữa Đảng với đồng bào các DTTS khu vực biên giới”. 

Số thôn, bản chưa có chi bộ giảm dần, đã xóa được nhiều thôn, bản "trắng" đảng viên.


Tại vùng Tây Nguyên, các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ở các thôn, buôn, bon, làng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nổi bật là tăng cường, điều chuyển đảng viên về sinh hoạt Đảng ở chi bộ buôn, làng. Thông qua những công việc cụ thể, trong Nghị quyết, các chi bộ đều nêu rõ việc phân công công tác cho đảng viên theo dõi, cùng phối hợp thực hiện theo kế hoạch. Tính đến cuối năm 2015, toàn vùng có gần 2.300 đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường, điều chuyển về sinh hoạt đảng ở chi bộ buôn, làng.
 
Ông Điểu Kré, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: “Để nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, các tỉnh Tây Nguyên đã phân công đảng viên ở các cơ quan, đơn vị về cùng sinh hoạt với các chi bộ các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Qua thời gian sinh hoạt, các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, lãnh đạo và chỉ đạo, hướng dẫn đồng bào tập trung phát triển sản xuất, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (bình quân mỗi năm giảm gần 4%), an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”.
 
Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có 99,85% thôn, buôn có chi bộ, 99,75% thôn, buôn có đảng viên; bình quân mỗi năm toàn vùng Tây Nguyên kết nạp trên 5.000 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên có đạo được kết nạp ngày một tăng cao. Vùng Tây Nguyên hiện có 200.223 đảng viên, trong đó có 36.406 đảng viên người dân tộc thiểu số, 6.061 đảng viên là người có đạo, 65.915 đảng viên nữ và 51.625 đảng viên trong độ tuổi thanh niên.
 
Ở vùng Tây Nam Bộ, trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng hoạt động ở các địa phương chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Theo ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được các địa phương đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Thời gian qua, hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền các cấp ngày càng đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn. Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cả vùng Tây Nam Bộ.
 
Chú trọng vùng biên giới
 
Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Biên giới quốc gia vững mạnh, ổn định là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho một quốc gia độc lập duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ phải được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, có hiệu quả và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách. Các đơn vị BĐBP đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương về củng cố hệ thống tổ chức chính trị ở cơ sở và trực tiếp tham gia cấp ủy, chính quyền các xã biên giới.

Ông Hoàng Đình Thu, Vụ trưởng Vụ xây dựng hệ thống chính trị Ban chỉ đạo Tây Bắc tìm hiểu tình hình di cư tự do tại điểm dân cư Si Ma 2, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh Chu Quốc Hùng - TTXVN


Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, triển khai Chỉ thị số 15/1998/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn lực lượng có 308 cán bộ BĐBP tăng cường các xã biên giới, trong đó có 15 đồng chí giữ chức Bí thư, 218 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị BĐBP và cán bộ biên phòng tăng cường xã đã rà soát, xây dựng kế hoạch xóa "thôn, bản trắng tổ chức Đảng và đảng viên".
 
Trong những năm qua, trên địa bàn khu vực biên giới cả nước đã xóa được 572 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển được 17.228 đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Nhiều địa bàn biên giới "trắng tổ chức" quần chúng, nhưng đến nay đã thành lập, xây dựng đủ các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng.
 
Có mặt tại địa bàn biên giới huyện Mường Khương (Lào Cai), chúng tôi cùng đại diện chính quyền và cán bộ biên phòng xã Pha Long đến tặng quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn. Bà con dân tộc nhận quà, phấn khởi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới đời sống của người dân. Thượng tá Phan Đức Mạnh, chính trị viên Đồn biên phòng Pha Long cho biết: “Đời sống của người dân được nâng lên, an ninh trật tự đảm bảo là nhờ vào công tác tổ chức, xây dựng công tác Đảng. Trước năm 2005, Đảng bộ chỉ có 30 đảng viên, một số bản trắng đảng viên và chi bộ ghép, đến nay đã có 91 đảng viên, một trăm phần trăm chi bộ độc lập. Mỗi đảng viên là một tấm gương xung kích đi đầu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân”.
 
Theo Thượng tá Phan Đức Mạnh, trước đây ở Pha Long là điểm nóng nghiện hút, buôn bán và vận chuyển chất ma túy, buôn bán người qua biên giới, đời sống người dân nghèo khổ... Giờ đây, có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giống cây trồng năng suất nên đời sống nhân dân ấm no, tệ nạn xã hội giảm, tổ chức chính trị - xã hội kiện toàn, củng cố vững mạnh.
 
Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng:
Quan tâm đời sống của chiến sĩ Biên phòng “cắm bản”
Qua hơn 15 năm thực hiện chương trình cán bộ biên phòng tăng cường xã, BĐBP đã thu được nhiều kết quả, được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đánh giá cao. Tuy nhiên, do khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, để công tác đưa cán bộ biên phòng tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở vùng biên giới đạt thành tích cao, cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước, bộ, ngành, địa phương. Thứ nhất, Bộ Quốc phòng đã giao cho BĐBP hai đề án: “Đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số” và “Học tiếng dân tộc”. BĐBP đã báo cáo Quân ủy Trung ương và Chính phủ sớm phê duyệt để tổ chức thực hiện. Thứ hai, đề nghị Chính phủ nâng mức phụ cấp đặc thù từ 10% lên 15% cho cán bộ biên phòng tăng cường xã, hỗ trợ về nhà ở, để lực lượng này tăng cường xã bám trụ nơi biên giới thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ ba, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đề xuất ban hành quy định hướng dẫn công tác đối với cán bộ BĐBP tăng cường xã. Quy định đối với cán bộ, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản khu vực biên giới. Chính quyền địa phương của ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo BĐBP các tỉnh triển khai tăng cường cán bộ cho các xã biên giới. Tổ chức cơ sở đảng, chính quyền vững mạnh, sẽ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
 

Bà Lê Thị Thanh Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên:
Nêu cao vai trò của tổ chức đảng và đảng viên
Chính sách phát triển Tây Nguyên luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xác định, là: Lấy đội ngũ cán bộ ở cơ sở là đối tượng ưu tiên, coi sự ổn định và phát triển thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đạo giáo, vùng biên giới... Do vậy, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên yêu cầu, khuyến khích đội ngũ đảng viên, cán bộ thôn, buôn cần nêu cao vai trò lãnh đạo trong xây dựng và phát triển thôn, buôn. Thời gian tới, các địa phương trong vùng cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của chi bộ, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đảm bảo 100% thôn, buôn đều có tổ chức cơ sở đảng, có đảng viên tại chỗ. Chính quyền các cấp vùng Tây Nguyên cần có biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ thôn, buôn là người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.
 

Ông Thạch Muni, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ:
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ
Những năm gần đây, công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng Tây Nam Bộ được quan tâm thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả. Tuy nhiên, công tác phát triển đội ngũ cán bộ viên chức, xây dựng Đảng trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng còn nhiều hạn chế, khó khăn do một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về trình độ, năng lực. Muốn duy trì và nâng cao hiệu quả công tác này hơn nữa, cần có một lộ trình cụ thể, rõ ràng. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên là người dân tộc thiểu số, cần có giải pháp đồng bộ, nhất quán theo từng giai đoạn cụ thể. Các tỉnh phải quy hoạch tổng thể xây dựng cơ cấu cán bộ dân tộc hợp lý, theo yêu cầu khách quan của địa phương mình. Mỗi địa phương, nhất là địa phương có đông đồng bào dân tộc phải chủ động xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý về thành phần dân tộc. Các địa phương, các ngành chức năng cần thực hiện song song việc tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ các cơ quan, để thấy ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Đảng trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Thường xuyên mở các lớp đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao trình độ, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số.

Việt Hoàng - Hồng Anh
Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng Đảng
Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN