Gia hạn thuế, tiền thuê đất để doanh nghiệp thêm lực đầu tư

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường.

Chú thích ảnh
Việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi nền kinh tế,

Theo Bộ Tài chính, cơ chế giãn, hoãn nộp thuế có tính chất là khoản cho vay không tính lãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp, cá nhân để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai, từ đó tăng mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước (NSNN). Chính sách gia hạn nộp thuế không làm giảm thu NSNN và phù hợp thẩm quyền của Chính phủ mà Luật Quản lý thuế đã quy định. Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán NSNN đã được Quốc hội quyết định.

Tại Dự thảo nghị định, đã quy định rõ đối tượng được giãn, hoãn. Bộ Tài chính đề xuất đối tượng được gia hạn như sau: Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 của Chính phủ. Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất, thuê mặt nước như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Đối với thuế VAT, để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế VAT từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế VAT của tháng 6/2022 và quý II/2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế VAT tháng 7/2022, gia hạn 3 tháng đối với số thuế VAT của tháng 8/2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế VAT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế VAT theo phương án nêu trên thì tổng số thuế gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2022 và quý I, quý II/2022 là khoảng 53.300 - 54.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách trước ngày 31/12/2022.

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I/2022, quý II/2022 kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II/2022 của kỳ tính thuế TNDN năm 2022 thì ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2022. Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 15.304 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách của năm 2022 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào trước ngày 31/12/2022.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm). Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022.

Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách năm 2022 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào trước ngày 31/11/2022. Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Minh Phương/Báo Tin tức
Doanh nghiệp lúng túng giảm thuế VAT  
Doanh nghiệp lúng túng giảm thuế VAT  

Sau hơn 1 tháng áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8%, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng phân loại các mã hàng để giảm thuế, nhất là đối với những doanh nghiệp có hàng trăm mặt hàng kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN