Tags:

Tiến độ giải ngân chậm

  • Lúng túng cho vay mua nhà thu nhập thấp

    Lúng túng cho vay mua nhà thu nhập thấp

    Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 5 ngân hàng được chỉ định phục vụ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng đã quyết liệt vào cuộc, tuy nhiên quá trình triển khai vẫn bộc lộ nhiều lúng túng khiến tiến độ giải ngân chậm.