Tags:

Nhà đinh

  • Phát hiện mới về Vương triều nhà Đinh trên đất Thái Bình

    Phát hiện mới về Vương triều nhà Đinh trên đất Thái Bình

    Qua khảo sát thực tế tại miếu “Đinh Triều Quốc Mẫu”, các cụ già cho biết: Trang Thụy Thú vào thời nhà Đinh đã xây dựng ngôi miếu cổ nhìn về hướng tây nam, sau này mới xây thêm tòa bái đường ở phía trước. Ngôi miếu hiện tại tọa lạc trên khu đất rộng 1.563 m2, cách làng Lộc Thọ khoảng 200 m.

  • Những phát hiện mới về Vương triều nhà Đinh trên đất Thái Bình

    Những phát hiện mới về Vương triều nhà Đinh trên đất Thái Bình

    Từ những tư liệu thần tích, thần phả, sắc phong nơi thờ Đàm Thái hậu và các tướng lĩnh thời Đinh, kết hợp với điều tra thực địa.. có thể khẳng định: Xứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã từng xây dựng tòa thành đất mang tính quân sự trên vùng đất làng Thú (Lộc Thọ, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).