Ngành Hải quan: 11 tháng thu ngân sách 178.612 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của tháng 11/2012 đạt 20,45 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng 10/2012. Trong đó xuất khẩu đạt 10,2 tỷ USD, giảm 1,2%; nhập khẩu đạt 10,25 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước.


Tính đến hết tháng 11/2012, tổng kim ngạch XNK 11 tháng năm 2012 đạt 207,99 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 104 tỷ USD, tăng 18,4%; nhập khẩu đạt 103,99 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó phần lớn là các nhóm hàng do khối FDI nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hàng gia công và nhập vào khu chế xuất. Cán cân thương mại 11 tháng thặng dư là 100 triệu USD.


Tổng kim ngạch XNK của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng đạt 120,58 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng kim ngạch XNK của cả nước. Trong đó: xuất khẩu là 65,62 tỷ USD, tăng 31,8%; nhập khẩu là 54,96 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp FDI chủ yếu xuất khẩu hàng hóa sản xuất từ nguyên phụ liệu nhập khẩu (theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu và xuất gia công); nhập khẩu chủ yếu để sản xuất hàng xuất khẩu (nhập sản xuất xuất khẩu, nhập gia công, nhập vào khu chế xuất).


Theo đó, kết quả thu ngân sách của tháng 11/2012 đạt 19.000 tỷ đồng và 11 tháng năm 2012 đạt khoảng 178.612 tỷ đồng, bằng 79,8% so với dự toán, giảm 9,4% so với cùng kỳ 2011.


Cũng theo Tổng cục Hải quan, năm 2012, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 223.900 tỷ đồng… Do vậy, để đảm bảo thu NSNN năm 2012, Tổng cục Hải quan đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng; nới lỏng các chính sách xuất nhập khẩu, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu; Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan thực hiện đưa xăng vào mặt hàng tiêu dùng phải nộp thuế ngay trước khi thông quan (Bộ Tài chính đã có Công văn số 11081/BTC-TCHQ ngày 17/8/2012 gửi Bộ Công Thương), đồng thời, sớm ban hành văn bản hướng dẫn chính sách quản lý hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất (gồm cả xăng dầu) theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT - TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chính phủ căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong điều kiện khó khăn như hiện nay, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời bảo đảm khả năng thu hồi nợ thuế cho NSNN trong năm 2012; cho phép doanh nghiệp được bảo lãnh và nộp dần tiền thuế nợ, bảo đảm trong năm 2012 phải nộp hết số nợ thuế quá hạn mà cơ quan quản lý thuế yêu cầu. Các bộ quản lý chuyên ngành công bố danh mục hàng hóa không được phép xuất nhập khẩu theo mã HS 8 số để hạn chế phân loại và áp dụng sai mức thuế suất.


Phương Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN