Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP

Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giai đoạn 2022 - 2027.

Bộ Tài chính cho biết, Hiệp định RCEP được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các nước đối tác, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15/11/2020. Ngày 6/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP phê duyệt Hiệp định RCEP.

Nhằm triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hiệp định RCEP, ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 - 2027. Nghị định áp dụng đối với các nước ASEAN, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan (trừ Myanmar và Philippines) và các nước đối tác, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand. Đến nay, Hiệp định RCEP có hiệu lực với Myanmar và Philippines.

Do vậy, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP để bổ sung quy định áp dụng đối với Myanmar và Philippines.

Theo đó, Nghị định số 84/2023/NĐ-CP bổ sung vào cuối điểm a, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "từ ngày 4/3/2022 đến ngày 31/12/2022 đối với Cộng hòa Liên bang Myanmar;".

Bổ sung vào cuối điểm b, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hòa Liên bang Myanmar; từ ngày 2/6/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hòa Philippines;".

Bổ sung điểm n và điểm o vào sau điểm m của khoản 2, Điều 4 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "n) Cộng hòa Liên bang Myanmar; o) Cộng hòa Philippines".

TTXVN/Báo Tin tức
Chính phủ ban hành 15 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Chính phủ ban hành 15 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Chính phủ ban hành 15 Nghị định quy định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, để thực hiện các Hiệp định Thương mại, Hiệp định Đối tác kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN