Tăng cường nguồn lực tài chính trong nước để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Viện LIGHT và UN Women phối hợp tổ chức hội thảo thảo “Tăng cường nguồn tài chính trong nước để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hội thảo thảo luận, kêu gọi các sáng kiến và sự hợp tác nhằm tăng cường các nguồn lực tài chính trong nước để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án chung về Thúc đẩy khung tài chính tích hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ Dự án với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các Cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam, UN Women phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết bình đẳng giới và các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam là thiếu các nguồn lực tài chính.

“Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình, nhiều nhà tài trợ đã giảm các hỗ trợ tài chính cho bình đẳng giới, việc đảm bảo và huy động nguồn tài chính trong nước là vô cùng cấp thiết. Trong nhiều năm qua, UN Women đã vận động và giới thiệu các công cụ để đưa vấn đề bình đẳng giới vào các chính sách kế hoạch và tài chính của quốc gia trong quá trình thực hiện SDGs để đảm bảo rằng các cam kết bình đẳng giới sẽ được thực hiện.” bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết.

Clip bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện LIGHT chia sẻ về phân bổ nguồn lực tài chính cho hoạt động bình đẳng giới:

Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện LIGHT cho biết: “Dù Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 sửa đổi đã có những thay đổi tiến bộ quan trọng khi đưa ra nguyên tắc thúc đẩy bình đẳng giới trong chi ngân sách nhà nước, tuy nhiên, cho đến nay, việc thực hiện còn nhiều thách thức. Trong bối cảnh các nguồn tài trợ đang giảm dần, chúng ta cần phải sử dụng nguồn lực nội tại để thực hiện các mục tiêu quốc gia, các cam kết quốc tế, bao gồm cả các cam kết về bình đẳng giới. Để làm được điều đó, chúng ta cần có sự phân định rõ vai trò của từng bên, cần có sự điều phối, hợp tác tốt, phát huy tiềm năng và thế mạnh của tất cả các bên liên quan.

PGS.TS Vũ Cương, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Trong các chính sách cấp Trung ương có đề cập tới bình đẳng giới nhưng khi triển khai xuống cấp tỉnh, huyện thì gần như không còn. Việc phân bổ ngân sách hoạt động cho lĩnh vực này còn khá mờ nhạt. Mới đây, Quốc hội, Chính phủ đã thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó đáng chú ý nhất là chương mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Chương trình này có các tiểu dự án lồng ghép liên quan đến phụ nữ - giới. Đây có thể coi là thí điểm về chính sách khi lập kế hoạch liên quan đến vấn đề bình đẳng giới trong giiai đoạn này và có thể nhân rộng”, PGS.TS Vũ Cương chia sẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận vai trò của các bên, trong đó có khối tư nhân, các tổ chức xã hội và đưa ra những khó khăn chính trong thúc đẩy nguồn lực tài chính cho bình đẳng giới trong nước như thiếu quy trình kế hoạch và ngân sách, thiếu các công cụ và hướng dẫn, hạn chế trong hiểu về cách tiếp cận ngân sách có trách nhiệm giới, chưa có số liệu phân tách theo giới tính, chưa theo dõi và dán nhãn được các khoản chi tiêu hướng về bình đẳng giới trong các báo cáo tài chính.

Các đại biểu cũng thảo luận vai trò của các bộ ban ngành liên quan như Bộ tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức xã hội, khối doanh nghiệp tư nhân… đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường tài chính cho bình đẳng giới. Trong đó, nổi bật là cách áp dụng ngân sách có trách nhiệm giới, đảm bảo các nhu cầu của phụ nữ, nam giới và các đối tượng khác được xem xét đầy đủ trong toàn bộ chu trình ngân sách.

Tin, ảnh, clip: XM/Báo Tin tức
Thi viết tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội
Thi viết tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội (Cuộc thi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN