Đơn giản thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định 1089/QĐ-BKHĐT thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Chú thích ảnh
Sản xuất dăm gỗ và gỗ ghép thanh tại Công ty TNHH Sông Kôn tại KCN Phú Tài (Bình Định). Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Quyết định, phạm vi rà soát là các quy định có liên quan tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Về nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính bao gồm: thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp Bộ và cấp tỉnh); thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên; thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Tổng hợp lợi ích của phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 926,6 triệu đồng xuống còn 521,2 triệu đồng, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 43,75%.

Về nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm: thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thủ tục về nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ; thủ tục giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Nội dung đơn giản hóa của cả hai nhóm thủ tục hành chính bao gồm: quy định về thành phần hồ sơ, quy định về xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

Tổng hợp lợi ích của phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 2,013 tỷ đồng xuống còn 1,577 tỷ đồng, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 21,75%.

Thúy Hiền (TTXVN)
Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường
Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường

Theo ước tính của Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ trong giai đoạn 2020-2025 sẽ giúp tiết kiệm được hơn 131 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN