Đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu địa chất khoáng sản

Năm 2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần xây dựng hệ thống chính sách mới đồng bộ trong quản lý hoạt động địa chất; đồng thời, đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu địa chất khoáng sản, đặc biệt là sửa đổi Luật Khoáng sản nhằm phát triển ngành công nghiệp khai khoáng cũng như công tác lập quy hoạch khoáng sản, khắc phục tình trạng chồng chéo hiện nay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Nguyễn Đán/TTXVN

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam diễn ra ngày 22/1, tại Hà Nội.

Năm 2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản; chủ động theo dõi thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản từ các phương tiện thông tin, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực thi có hiệu quả các đề án Chính phủ và các nhiệm vụ thường xuyên.

Liên quan đến nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt và Xây dựng Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 02/NQ-TW làm tiền đề xây dựng, ban hành Luật mới thay thế Luật Khoáng sản năm 2010. Bên cạnh đó, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản và hoạt động khoáng sản phục vụ công tác kiểm soát hoạt động khoáng sản. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác như: Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia... trong lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu, khoáng sản biển.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Bùi Vĩnh Kiên, với chức năng quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và quản lý nhà nước về khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, huy động nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; các loại khoáng sản được điểu tra đầy đủ, phù hợp nhu cầu cấp thiết của thực tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, Tổng cục cũng tham gia đàm phán và thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất và khoáng sản; hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản; xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản. 

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên cho biết: Năm 2021, Tổng cục đề ra các giải pháp thực hiện như: Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phù hợp với tình hình mới; tăng cường cải cách hành chính, đổi mới cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; lựa chọn một số dịch vụ công để cung cấp trực tuyến cấp độ 4. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung kinh phí để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ đánh giá tài nguyên và xác định trữ lượng khoáng sản phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2021-2026.

Diệu Thúy (TTXVN)
Chiến lược khoáng sản - định hướng quan trọng để sử dụng hiệu quả tài nguyên
Chiến lược khoáng sản - định hướng quan trọng để sử dụng hiệu quả tài nguyên

Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để ngành công nghiệp khai khoáng phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN