Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đề xuất làm theo hình thức PPP

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước khoảng 3.884 tỷ đồng, trong tổng vốn đầu tư 11.853 tỷ đồng để tham gia thực dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ký nêu rõ, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước dùng để chi cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư ước khoảng 1.400 tỷ đồng; Hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo khả thi về tài chính 2.164 tỷ đồng; chi phí công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn kiểm định chất lượng trong quá trình thi công của cơ quan Nhà nước, chi phí của ban quản lý dự án thuộc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chi phí rà phá bom mìn, vật nổ và chi phí khác thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 324 tỷ đồng.

Về phương án tài chính của dự án, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong tổng vốn đầu tư 11.853 tỷ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 7.969 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 1.594 tỷ đồng, vốn vay khoảng 6.375 tỷ đồng) và nguồn vốn của Nhà nước tham thực hiện dự án khoảng 3.884 tỷ đồng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 11,77%, bằng với mức lợi nhuận trung bình trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 69 dự án BOT đường bộ đã triển khai theo Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 20/NĐ-CP của Chính phủ; mức lãi suất vốn vay 7,72% bằng 1,5 lần bình quân lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm trong thời gian 6 tháng trước thời điểm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo hướng dẫn tại các Thông tư 75/2017/TT-BTC và Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với mức phí sử dụng đường bộ thu hoàn vốn dự án đối với xe nhóm 1 (từ 9 chỗ trở xuống) như sau: 1.500 đồng/PCU (phương tiện quy đổi lấy xe 5 chỗ ngồi làm chuẩn)/km (2021 - 2023), 1.700 đồng/PCU/km (2024 - 2026),… 3.400 đồng/PCU/km (2042 - 2044).

Đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, giá trị hiện tại ròng khoảng 233,24 tỷ đồng, tỷ suất nội hoàn khoảng 8,92%, dự án đảm bảo khả thi về tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 19,7 năm.

Quang Toàn (TTXVN)
Bổ sung 600 km vào quy hoạch phát triển đường cao tốc đến năm 2030
Bổ sung 600 km vào quy hoạch phát triển đường cao tốc đến năm 2030

Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu bổ sung một số tuyến đường vào quy hoạch mạng lưới cao tốc Việt Nam định hướng đến năm 2030; điều chỉnh tiến độ, quy mô một số đoạn tuyến. Dự kiến chiều dài hệ thống cao tốc trên cả nước sẽ tăng từ 6.400 km lên hơn 7.000 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN