Bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công văn số 1293/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh minh họa: baodaknong.org.vn

Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với diện tích 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác của tỉnh Đắk Nông nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 và công văn số 565/TTg-KTN ngày 22/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đắk Nông đảm bảo không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; cập nhật Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/5/2018 về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), tỉnh Đắk Nông tập trung thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi khoáng sản trong khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 853/TTg-CN ngày 7/7/2020, lưu ý đảm bảo tiến độ thực hiện thu hồi khoáng sản để tạo thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp.

Đắk Nông thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án khai thác, thu hồi và tiêu thụ quặng bô-xít, phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thu hồi quặng bô-xít trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hàng năm và khi kết thúc dự án.

TTXVN/Báo Tin tức
Kiểm tra, khắc phục sự cố sụt lún tại khu công nghiệp Nhân Cơ
Kiểm tra, khắc phục sự cố sụt lún tại khu công nghiệp Nhân Cơ

Sự cố sụt trượt xảy ra tại gói thầu xây lắp và gia cố mái taluy nhà máy luyện nhôm thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN