Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Quy hoạch điện VIII

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 828/BCT-ĐL để xin ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Chú thích ảnh
Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt trên mái nhà xưởng của Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung. Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Theo đó, văn bản đóng góp ý kiến của các đơn vị sẽ được gửi về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo -  Bộ Công Thương trước ngày 17/2/2021 đề tổng hợp và báo cáo.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời gian 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Hiện nay, Dự thảo lần 1 Đề án Quy hoạch điện VIII đã hoàn thiện.

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, để có cơ sở báo cáo, trình Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII xem xét, có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, “Bộ Công Thương đề nghị quý Bộ, cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo lần 1 Đề án để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định”, văn bản của Bộ cho hay.

Theo Viện Năng lượng, đơn vị được Bộ Công Thương giao trách nhiệm là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII. Quy hoạch bao gồm 19 chương, bao trùm các vấn đề của ngành điện hiện tại và tương lai. Tại Quy hoạch điện VIII, Viện Năng lượng tập trung tính toán, phân tích, đánh giá sự phát triển của ngành điện trong kỳ quy hoạch trước, chỉ ra các tồn tại và bài học kinh nghiệm; tính toán, phân tích khả năng phát triển kinh tế - xã hội và dự báo phụ tải điện; tính toán khả năng sử dụng năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện...

Đức Dũng (TTXVN)
Tạm dừng bổ sung các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII (hiệu chỉnh)
Tạm dừng bổ sung các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII (hiệu chỉnh)

Bộ Công Thương cho biết, do thời gian thẩm định riêng lẻ các dự án điện gió đến khi trình Quy hoạch điện VIII không còn nhiều, vì vậy, Bộ Công Thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII (hiệu chỉnh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN