Ban hành quyết định mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo Quyết định này, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật Nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật Nhà nước; bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước là mạng bưu chính do Nhà nước giao cho Cục Bưu điện Trung ương xây dựng, quản lý, khai thác được kết nối với mạng bưu chính công cộng tại các địa phương mà Cục Bưu điện Trung ương chưa có cơ sở khai thác, điểm phục vụ bưu chính để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính cho các đối tượng phục vụ.

Đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương bao gồm: Các cơ quan Đảng; các cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (dịch vụ bưu chính KT1) là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát các bưu gửi KT1 bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu trên Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Dịch vụ bưu chính KT1 gồm: Dịch vụ KT1; Dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa tốc, Hẹn giờ; Dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C.

Quyết định nêu rõ, bưu gửi KT1 được đóng dấu KT1, gắn mã vạch, định vị và quản lý chặt chẽ trong quá trình cung cấp dịch vụ; được khai thác, vận chuyển và phát bằng các trang thiết bị chuyên dùng. Dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian phát bưu gửi KT1 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết.

TTXVN/Tin Tức
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN