V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Hôm nay (22/4) kỷ niệm 149 năm ngày sinh của V.I. Lênin (1870-2019), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Những đóng góp vĩ đại của Lênin còn nguyên giá trị thời đại
Những đóng góp vĩ đại của Lênin còn nguyên giá trị thời đại

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác - Lênin, mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN