Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các địa phương sau mốc 15/9/2021 (P3)

Dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại nhiều địa phương. Nhiều nơi chỉ còn áp dụng từng phần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sau mốc 15/9/2021.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các địa phương sau mốc 15/9/2021 (P2)
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các địa phương sau mốc 15/9/2021 (P2)

Dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại nhiều địa phương. Nhiều nơi chỉ còn áp dụng từng phần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sau mốc 15/9/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN