Những hành động vì đa dạng sinh học

Ngày 22/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, với mục đích tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của con người về các vấn đề đa dạng sinh học. Năm 2022, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học có chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”. Vì vậy, việc mà chúng ta cần làm ngay bây giờ là cùng hành động để hướng đến tương lai, làm thay đổi thế giới bằng những tín hiệu tích cực cho thế hệ mai sau.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Khẩn cấp cuộc đua bảo tồn đa dạng sinh học
Khẩn cấp cuộc đua bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22/5) năm nay đánh dấu 30 năm các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) ký Công ước đa dạng sinh học (CBD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN