Hà Nội có thêm 1.378 ca sốt xuất huyết mới, 2 ca tử vong