Trường đại học đầu tiên nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 23/3, Trường đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường đại học Giao thông Vận tải là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường đại học Giao thông Vận tải là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc và là trường thứ hai trong cả nước được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Trước đó, trường đầu tiên trong cả nước được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục là Trường đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm. Theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Hiện tại, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động. Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội là Trung tâm đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và đến nay đã có hơn 30 trường đại học đăng kí kiểm định chất lượng tại Trung tâm này. Việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật giáo dục đại học ban hành năm 2012 và kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Trần Đắc Sử cho biết, triển khai các qui định của Bộ về kiểm định chất lượng giáo dục, từ 2014, Trường đã tập trung vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà trường năm học 2015 - 2016. Điều quan trọng nhất khi thực hiện đánh giá ngoài - một trong 3 bước của qui trình kiểm định chất lượng giáo dục là việc đơn vị đào tạo thu nhận được những khuyến nghị khách quan, chi tiết của đoàn đánh giá ngoài và Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ đó, trường sẽ tìm giải pháp khắc phục được điểm yếu để nâng cao chất lượng. Mục tiêu quan trọng nhất của kiểm định chất lượng giáo dục là căn cốt để dần xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường, từng bước đưa Trường hội nhập quốc tế.

PV
Đại học tự chủ cần phải gắn liền với chất lượng
Đại học tự chủ cần phải gắn liền với chất lượng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với các bộ có liên quan và 13 trường đại học thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cơ sở giáo dục đại học công lập 2014-2017, đặc biệt nhấn mạnh việc giao quyền tự chủ cho các trường phải gắn liền với trách nhiệm giải trình để đảm bảo chất lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN