Thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Chiều ngày 28/7, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Đây là chương trình đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục, các giáo viên, cũng như toàn xã hội trong thời gian qua.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là một sự đổi mới lớn của giáo dục Việt Nam.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là Quy định mới của Nhà nước về dạy và học ở các cấp học phổ thông; đồng thời, đây cũng là cam kết của Nhà nước về chất lượng giáo dục nói chung.

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất trong dự thảo mới chính là thời lượng các tiết học giảm xuống rõ rệt trong từng lớp ở bậc tiểu học. Trong đó, lớp 1,2 giảm 22 tiết, lớp 3 giảm 52 tiết và lớp 4,5 giảm tới 64 tiết trong năm học. Học sinh được lựa chọn ngoại ngữ ngay từ lớp 1.


Ở bậc THCS,thời lượng giáo dục của cấp này giảm từ 58-78 tiết/năm so với dự thảo cũ. Với môn Giáo dục Công dân, thời lượng ở các lớp 8, 9 giảm từ 52,5 tiết/năm xuống còn 35 tiết năm, giống các lớp 6, 7. Môn Tin học giảm từ 52,5 tiết/năm giảm xuống còn 35 tiết. Môn Công nghệ và Hướng nghiệp đổi tên thành môn Công nghệ. Thời lượng ở các lớp 6, 7 giảm từ 52,5 tiết/năm xuống 35 tiết/năm, ở các lớp 8, 9 giảm từ 70 tiết/năm xuống 52 tiết/năm.


Cấp THPT được gọi là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có sự thay đổi khá lớn.Thay đổi lớn nhất là không tách cấp học này thành 2 giai đoạn dự hướng và định hướng nghề nghiệp như dự thảo trước mà gộp thành một giai đoạn chung, thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.


Cụ thể, giai đoạn này bao gồm các môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, Nội dung giáo dục địa phương.


Trong đó, môn Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.


Lê Vân (Báo Tin Tức )
Diễn đàn góp ý về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Dự thảo còn mang nặng tính áp đặt
Diễn đàn góp ý về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Dự thảo còn mang nặng tính áp đặt

"Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố không cho biết được xây dựng trên các nghiên cứu nào về khoa học giáo dục và cơ sở thực tiễn"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN