Thúc đẩy thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam tại PV GAS

Tái tạo văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” đang được triển khai mạnh mẽ và trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng đã nhanh chóng phối hợp xây dựng kế hoạch tái tạo văn hóa Petrovietnam tại PV GAS.

Chú thích ảnh
Một cuộc hội thảo online của PV GAS, khẳng định Văn hóa Petrovietnam đề cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn, Kế hoạch của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh PV GAS được cụ thể hóa thành những hành động cụ thể, tác động đến nhận thức, tạo chuyển biến về hành vi của đoàn viên, người lao động như: tuyên truyền, triển khai thực hành 5S, công tác an toàn vệ sinh lao động, phát triển thương hiệu, các hoạt động văn hóa, đào tạo, an sinh xã hội… phù hợp với từng giai đoạn.

Trong đó, để tác động nâng cao nhận thức của các đoàn viên, người lao động, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh PV GAS chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về những quy định, các giá trị văn hóa thông qua các công cụ truyền thông và các hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội (CTXH) để nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện các giá trị chung về văn hóa Petrovietnam và những nét riêng của Văn hóa PV GAS.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Giữ gìn môi trường làm việc xanh sạch đẹp và an toàn trong dịch bệnh.

Việc triển khai xây dựng môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp theo mô hình 5S tại văn phòng và trên các công trình dầu khí, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được xác định là một trong những nội dung thiết thực gắn với thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam và xây dựng VHDN PV GAS. Để nâng cao hiệu quả thực hành công tác này, các đoàn thể CTXH sẽ quan tâm tổ chức tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài PV GAS về phong trào 5S và công tác ATVSLĐ - PCCN. Hàng năm tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình 5S.

Các hoạt động tiêu biểu khác cũng sẽ được chú trọng như: Xây dựng văn hóa đọc đối với đoàn viên, hội viên trong toàn PV GAS thông qua xây dựng các tủ sách/thư viện tại Tổng công ty/các đơn vị; tổ chức các buổi trao đổi về những cuốn sách hay; tổ chức các diễn đàn/các buổi sinh hoạt đoàn hội theo các chủ đề, lĩnh vực nhằm trao đổi kiến thức, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ; thành lập các tổ nhóm cùng hỗ trợ, đào tạo nội bộ.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh PV GAS cũng quan tâm tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm gắn kết, chia sẻ giữa CBCNV thông qua các hình thức: teambuiding, ngày hội gia đình, chương trình đối thoại, tọa đàm giữa lãnh đạo và CBCNV; tổ chức các cuộc thi, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ,… giữa các CLB/đơn vị trong toàn PV GAS cũng như các đơn vị ngoài PV GAS hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Đặc biệt, Công đoàn Tổng công ty triển khai, giám sát, đánh giá kết quả việc đưa nội dung thực hiện VHDN vào thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty/các đơn vị.

Chú thích ảnh
Người lao động PV GAS thường xuyên tham gia các chương trình  ASXH, hỗ trợ đồng bào.

Phát huy tính gắn kết, thể hiện rõ vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (CTXH) toàn PV GAS trong thực hiện tái tạo Văn hóa Petrovietnam, định hướng cho văn hóa PV GAS, các nội dung trong kế hoạch tái tạo văn hóa Petrovietnam tại PV GAS sẽ được các đoàn thể CTXH PV GAS triển khai hiệu quả, thiết thực, thường xuyên, liên tục. Hằng năm, ba tổ chức sẽ thống nhất những hoạt động cụ thể cùng phối hợp đưa vào chương trình công tác năm của các tổ chức và thông tin kịp thời, tạo môi trường, điều kiện để mỗi đoàn viên, hội viên hiểu, chủ động tham gia, thực hiện các hoạt động. Trong đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty phối hợp triển khai nội dung hoạt động cấp Tổng công ty; đồng thời hướng dẫn, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện tại các đơn vị.

PV GAS thuộc 5 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 10 tỷ USD của Việt Nam
PV GAS thuộc 5 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 10 tỷ USD của Việt Nam

Tháng 11/2021, lần đầu tiên thị trường chứng khoán thị trường Việt Nam ghi nhận 5 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa trên 10 tỷ USD. Trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS (Mã chứng khoán: GAS)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN