Đảng ủy Agribank được vinh danh tại giải Búa liềm vàng cấp khối năm 2019

Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp Khối. Việc tham gia Giải được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Báo chí viết về xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng các nhà báo có những bài viết xuất sắc đoạt Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019. Đồng thời, nhấn mạnh, những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử của đất nước có sự đóng góp quan trọng của lực lượng báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo Cách mạng Việt Nam, các cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ Khối đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập của Đảng, đất nước và dân tộc. Đồng chí nêu rõ, báo chí Cách mạng Việt Nam là công cụ sắc bén của Đảng trong tuyên truyền, vận động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa cách mạng đạt được những thành tựu to lớn, góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong đó, báo chí viết về xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhưng cũng là nhiệm vụ rất khó khăn đòi hỏi các tác giả  không chỉ có kiến thức sâu rộng về sự nghiệp cách mạng của Đảng, về mọi mặt của đời sống xã hội, mà còn phải có trình độ tri thức tổng hợp cao, có niềm đam mê, dấn thân vì lý tưởng cao cả, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiều tác phẩm đã bám sát vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 và những năm qua, nhất là việc học tập, quán và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ trao giải

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập đất nước, năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức trong môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí. Với phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đồng chí đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các Đảng viên, các đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên các cây bút chuyên và không chuyên tập trung đổi mới phương pháp, cách làm báo, làm tốt công tác truyền thông, phản ánh mọi mặt của thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, phát hiện, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề phát sinh, thực tiễn công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị nhất là khi đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới gần…

Đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ IV, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã nhận được tổng số 515 tác phẩm từ 35 đảng ủy trực thuộc (trong đó có 496 tác phẩm báo in, báo điện tử; 07 tác phẩm truyền hình, 11 tác phẩm ảnh; 01 tác phẩm phát thanh). Các tác phẩm tham dự Giải đa dạng về chủ đề, thể loại; đề tài, nội dung bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương (thứ 4 từ trái qua) trao giải cho các tập thể

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm tham dự với đề tài, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Ðảng trong năm 2019 như: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng về đạo đức; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giải đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo tác giả trong và ngoài Đảng ủy Khối, thành phần và độ tuổi. Sự công tâm trong xem xét, đánh giá, từ đó đã lựa chọn được các tác phẩm thật sự tiêu biểu, xứng đáng. Kết quả đã có 21 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trao giải cấp Khối gồm:02 Giải A, 03 Giải B, 07 Giải C, 09 Giải Khuyến khích và gửi tham dự Giải cấp Trung ương; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng 06 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng. Trong đó, Đảng ủy Agribank vinh dự được tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019 (Giải C) và đồng chí Vũ Thị Phương – Phòng Giao dịch số 22, Agribank Tây Hồ đạt giải khuyến khuyến khích của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, việc tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2019 trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2020 đạt kết quả tốt, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 -2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Gioi Giang
Agribank tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Agribank tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 09/1/2020 Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN