Bố cáo về việc tăng Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ngày 28/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1853/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.

Chú thích ảnh

Căn cứ vào Quyết định số 1853/QĐ-NHNN “Về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Woori Việt Nam”;

Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Woori Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Woori Việt Nam được thay đổi như sau:

“ Vốn điều lệ của ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Woori Việt Nam là: 7.700.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm tỷ đồng)

2. Ngày hiệu lực: 28/10/2020

Bố cáo về việc ngân hàng Woori Việt Nam trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán
Bố cáo về việc ngân hàng Woori Việt Nam trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ- NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Woori Việt Nam ngày 19/06/2019;

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN