Agribank hoàn tất mua lại trước thời hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC

2019 tiếp tục một năm thành công của Agribank trong giai đoạn tái cơ cấu 2016- 2020. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh tăng cao. Đặc biệt, Agribank đã hoàn thành việc mua lại trước hạn 100% các khoản nợ đã bán cho VAMC.

Thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, Agribank triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm dần và luôn thấp hơn mức khống chế của NHNN. Nợ xấu được Agribank kiểm soát có hiệu quả. Đến nay, kết quả thu hồi và xử lý nợ xấu của Agribank đạt gần 110.000 tỷ đồng. Agribank đã mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán từ VAMC. Agribank cũng là ngân hàng được đánh giá có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất hệ thống ngân hàng. 

Chú thích ảnh
Trụ sở chính của Agribank 

Xử lý nợ xấu hiệu quả, cùng với kiểm soát chất lượng tín dụng, đã góp phần tích cực nâng cao năng lực tài chính của Agribank. Trong 3 năm liên tiếp (2016 - 2018), kể từ khi Tổng cục Thuế công bố danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước.

2019 là năm thứ 4 Agribank triển khai tái cơ cấu giai đoạn II cũng là thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu và cổ phần hóa. Đến nay, Agribank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra và tiếp tục triển khai các công việc liên quan chuẩn bị cổ phần hóa và sẵn sàng triển khai khi có quyết định phê duyệt.

Việc hoàn tất mua lại nợ xấu đã bán từ VAMC sẽ giúp Agribank có thể chủ động xử lý các khoản nợ xấu này nhanh hơn, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Đăng Giới
Agribank Lạng Sơn chăm lo sự nghiệp 'trồng người' nơi biên cương của Tổ quốc
Agribank Lạng Sơn chăm lo sự nghiệp 'trồng người' nơi biên cương của Tổ quốc

Năm 2019 là năm thứ 6 liên tiếp Agribank tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Agribank tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đã có bước phát triển ổn định, an toàn, nguồn vốn có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu hợp lý theo định hướng của Agribank đáp ứng đủ nguồn vốn cho vay nền kinh tến; dư nợ tăng trưởng đạt kế hoạch Agribank được giao, đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng; công tác thu nợ sau xử lý được quan tâm nên chi nhánh thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao đã góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN