Agribank Bắc Giang vững bước tiên phong

Năm 2019, Agribank Chi nhánh Bắc Giang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng năm 2019 (1269/QĐ-NHNN). Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho ông Nguyễn Quốc Hưng - Giám đốc chi nhánh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (85/QĐ-UBND). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hưng Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Giang về những hoạt động tiên phong của ngân hàng này.

- Năm 2019, bên cạnh những yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi và thị trường tài chính ổn định thì công tác huy động vốn của Agribank Bắc Giang nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn: quy định về giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn dưới 6 tháng, Agribank Bắc Giang đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tổt nhiệm vụ như thế nào?

Chú thích ảnh

Ông Nguyễn Quốc Hưng (ảnh): Trước tình hình đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn huy động như: Thực hiện áp dụng triệt để cơ chế khoán huy động vốn đến nhóm và người lao động; phát động các phong trào thi đua khen thưởng thường xuyên, đột xuất về công tác huy động vốn. Agribank Bắc Giang đã tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến mại như: Chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Tài lộc đầu xuân”, huy động được 720 tỷ đồng; chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank”, huy động được 612 tỷ đồng; chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Sinh lợi an toàn - Hàng ngàn giải thưởng”, huy động được 956 tỷ đồng...

- Kết quả đạt được như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Hưng: Kết quả đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động Agribank Bắc Giang đã đạt 13.714 tỷ đồng, tăng 1.805 tỷ đồng (+15,2%) so với 31/12/2018, đạt 102,5% kế hoạch, là một trong hai Ngân hàng thương mại có nguồn vốn huy động cao nhất, chiếm 24% thị phần huy động vốn của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ: VND đạt 13.618 tỷ đồng, tăng 1.815 tỷ đồng (+15,4%) so với 31/12/2018; đạt 101,7 % kế hoạch năm 2019. Huy động ngoại tệ (USD) đạt 3.528 ngàn USD, giảm 366 ngàn USD so với 31/12/2018; đạt 353% kế hoạch năm 2019; huy động ngoại tệ (EUR) đạt 540 ngàn EUR.

Chú thích ảnh
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phải) trao cờ thi đua cho Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Giang

Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn đạt 942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9% trong tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 6.265 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với 31/12/2018; chiếm tỷ trọng 45,7% trong tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đạt 6.507 tỷ đồng, tăng 1.917 tỷ đồng so với 31/12/2018; chiếm tỷ trọng 47,4% trong tổng nguồn vốn huy động. Theo đó, cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng:

Nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 12.828 tỷ đồng, tăng 1.770 tỷ đồng so với 31/12/2018; chiếm tỷ trọng 93,5% trong tổng nguồn vốn huy động.

Tiền gửi của tổ chức đạt 880 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với 31/12/2018; chiếm tỷ trọng 6,4% tổng nguồn vốn huy động.

Chú thích ảnh
Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Giang Nguyễn Quốc Hưng  trao tiền làm công tác từ thiện xã hội 

- Agribank Bắc Giang đã đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân như thế nào?

- Ông Nguyễn Quốc Hưng: Agribank Bắc Giang đã tập trung vào dư nợ cho vay tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm, tập trung vào nông nghiệp, nông thôn đồng thời tăng dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân; đẩy mạnh cho vay trung, dài hạn chuyển đổi cơ cấu đầu tư

Trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 được giao, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tập trung tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm để tăng số dư bình quân tài sản có sinh lời; tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển dịch cơ cấu đầu tư. Tập trung vốn cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN, hạn chế và kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán; đẩy mạnh cho vay trung dài hạn, cho vay tiêu dùng, cho vay hạn mức quy mô nhỏ; mở rộng việc áp dụng phương thức cho vay qua tổ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức kinh tế có nhu cầu được vay vốn dễ dàng, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho khách hàng trong quá trình vay vốn, góp phần đẩy lùi "tín dụng đen".

Chú thích ảnh

Agribank Bắc Giang đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi “Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng Agribank”. Qua Hội thi đã quảng bá hình ảnh, thương hiệu và thông tin tuyên truyền về các chính sách, cơ chế tín dụng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến đông đảo quần chúng, nhân dân địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trong việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015 của Chính phủ.

Kết quả đến 31/12/2019, tổng dư nợ đạt 9.830 tỷ đồng, tăng 1.028 tỷ đồng (+11,7%,) so với 31/12/2018, hoàn thành 102,9% kế hoạch năm 2019, chiếm 18,6% thị phần cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó: Dư nợ nội tệ đạt 9.790 tỷ đồng, tăng 1.011 tỷ đồng so với 31/12/2018. Dư nợ uỷ thác đầu tư đạt 33,2 tỷ đồng (kế hoạch 34,8 tỷ đồng). Dư nợ ngoại tệ (USD) đạt 1.724,9 ngàn USD. Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 1.015 tỷ đồng so với 31/12/2018; chiếm tỷ trọng 86%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân đạt 2.652 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với 31/12/2018, vượt 225 tỷ đồng so với kế hoạch; chiếm tỷ trọng 27%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 7.178 tỷ đồng, tăng 603 tỷ đồng so với 31/12/2018, vượt 53 tỷ đồng so với kế hoạch; chiếm tỷ trọng 73%/tổng dư nợ. Cho vay qua tổ vay vốn đạt 1.551 tỷ đồng/tổng số 768 tổ, với 18.430 thành viên.

Chú thích ảnh

- Được biết, năm 2019 doanh thu từ dịch vụ của Agribank Bắc Giang cũng đạt kết quả ấn tượng?

Ông Nguyễn Quốc Hưng: Xác định thu dịch vụ là chỉ tiêu kế hoạch khó khăn nhất trong năm 2019, nên ngay từ đầu năm Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt. Chúng tôi đã đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Agribank đến khách hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội; thực hiện nhiều hoạt động truyền thông như tổ chức chương trình roadshow, hội nghị khách hàng doanh nghiệp, trao thưởng các chương trình khuyến mại...

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị (ATM, POS), con người để nâng cao chất lượng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh với các NHTM khác. Phát động nhiều các phong trào thi đua phát triển sản phẩm dịch vụ, thu hút khách hàng mới, khách hàng có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Dành hơn 1,2 tỷ đồng quỹ khen thưởng để thưởng cho các phong trào thi đua phát triển sản phẩm dịch vụ. Chủ động tích cực làm việc với các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để giới thiệu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ, triển khai đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang. Bố trí nhân lực, làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn khách hàng, tiếp thị và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ để không ngừng đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Tăng cường tiếp thị, bán chéo các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm dịch vụ gắn liền với công nghệ hiện đại như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, thẻ ATM và các dịch vụ gia tăng trên Mobile banking, Internet Banking, Bảo hiểm ABIC...

Kết quả đến 31/12/2019, tổng doanh thu phí dịch vụ đạt 51,4 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch năm 2019 được Agribank giao.

- Được biết năm 2019 song song với việc kinh doanh hiệu quả, Agribank Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tích trong thi đua, làm tốt công tác an sinh xã hội?

Ông Nguyễn Quốc Hưng: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang gồm có: Ban Giám đốc và 9 phòng nghiệp vụ chuyên môn tại Hội sở; 5 chi nhánh loại II và 12 phòng giao dịch trực thuộc các chi nhánh loại II. Tổng số cán bộ biên chế là 316 người được phân bổ tại Hội sở và các chi nhánh loại II bảo đảm về chất lượng, số lượng, cơ cấu độ tuổi; phù hợp với năng lực, sở trường của từng người từ đó tạo động lực cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển kinh doanh của các đơn vị.

Thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc, phục vụ khách hàng cho người lao động để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Triển khai nhiều hình thức đào tạo như tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ tín dụng, dịch vụ marketing, kế toán ngân quỹ, kiểm tra kiểm soát nội bộ; mở các lớp đào tạo tập trung để đào tạo IPCAS, kiến thức về kế toán doanh nghiệp; trưng tập cán bộ các chi nhánh lên các phòng nghiệp vụ tại Hội sở để đào tạo nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, cho vay doanh nghiệp; đào tạo tập trung cán bộ mới tuyển dụng tại Hội sở trước khi phân công công việc. Trong năm 2019 đã cử 71 lượt cán bộ theo học các lớp do Trụ sở chính và Trường đào tạo cán bộ Agribank tổ chức với 260 ngày đào tạo; tự tổ chức tập huấn, đào tạo tại chỗ cho 812 lượt cán bộ với 1.874 ngày đào tạo.

Các phong trào thi đua do cấp trên phát động đều được Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời đến các tập thể, cá nhân trong đơn vị và thu được những kết quả rất đáng khích lệ, được Agribank khen thưởng, đánh giá cao như phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch thu dịch vụ, thu hồi nợ đã XLRR,... Bên cạnh các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong năm 2019, Chi nhánh đã phát động 14 phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc mang lại hiệu quả cho đơn vị.

Qua đó đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho cán bộ, nhân viên hăng say làm việc, mang hết khả năng của mình ra để cống hiến cho đơn vị. Năm 2019, Chi nhánh đã trích quỹ khen thưởng tổng số tiền 1.768 triệu đồng để thưởng cho các phong trào thi đua do đơn vị phát động.
Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ cũng được quan tâm phát động. Nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới của cán bộ, nhân viên đã được đưa vào áp dụng có hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí, giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc trong công việc. Năm 2019 toàn chi nhánh đã có 15 đề xuất, sáng kiến cấp cơ sở được công nhận, khen thưởng với tổng số tiền 26,3 triệu đồng.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động như chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, khám sức khoẻ định kỳ, bảo hộ lao động, chế độ trợ cấp khi nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng các quy định.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Nữ công tiếp tục được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên, hội viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Chính quyền đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn như: Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 31 năm thành lập Agribank; tham gia giải cầu lông - tennis truyền thống mừng Đảng, mừng xuân năm 2019; tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên Tài năng Agribank đạt giải nhì toàn đoàn, đạt 04 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Bạc trên tổng số 05 tiết mục tham gia. Đoàn thanh niên được Ban chấp hành trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tặng giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái", “Lá lành đùm lá rách”, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện như: tài trợ xây dựng lớp học, mua sắm thiết bị giảng dạy cho các nhà trường, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, tặng quà cho thương, bệnh binh, người có công, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết cho các hộ nghèo... Kết quả năm 2019, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã trích từ chi phí hoạt động kinh doanh và vận động cán bộ, nhân viên đóng góp ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội được hơn 2,87 tỷ đồng, được UBMTTQ tỉnh Bắc Giang ghi nhận, đánh giá cao.

- Xin cảm ơn ông. Chúc Agribank Chi nhánh Bắc Giang tiếp tục tiếp tục tiên phong trong năm 2020.

GIOI GIANG (thực hiện)
Agribank Đồng hành cùng Tân sinh viên 2020
Agribank Đồng hành cùng Tân sinh viên 2020

Chương trình “Agribank đồng hành cùng Tân sinh viên 2020” được diễn ra từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 10/11/2020 tiếp tục mang lại nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng cùng cơ hội trải nghiệm những dịch vụ tiện ích khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của Agribank

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN