Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký Quy chế với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Ngày 16/11, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Quy chế, hai bên phối hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước và có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Phạm vi phối hợp tập trung vào quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối và của Ủy ban về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi bên.

Cụ thể, Đảng ủy Khối phối hợp với Ủy ban lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp; nắm bắt tình hình, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Ủy ban phối hợp với Đảng ủy Khối trong lãnh đạo các đảng bộ doanh nghiệp triển khai công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm  túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy các cấp trong đảng bộ doanh nghiệp.

Hai bên phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong doanh nghiệp.

Phối hợp trong chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm ta, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lắp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, Đảng ủy Khối và Ủy ban phối hợp để lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động đúng quy định, có hiệu quả.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý vốn nhà nước tại 19 đơn vị, trong đó có 16 tập đoàn, tổng công ty có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Việc phối hợp công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trên tinh thần đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong công việc liên quan đến nhau và bảo mật thông tin theo quy định.

16 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ GTVT bàn giao 5 doanh nghiệp lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Bộ GTVT bàn giao 5 doanh nghiệp lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chiều 12/11, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức lễ ký biên bản giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 5 tổng công ty từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN