Kiên Giang chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý ngân sách, đầu tư công và đất đai

Tỉnh Kiên Giang chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, đầu tư công và đất đai ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tài chính ngân sách, xây dựng, đấu thầu trong đầu tư công và quản lý, sử dụng đất đai. Đặc biệt, thường xuyên tự kiểm tra, thanh tra đối với đơn vị trực thuộc để phòng ngừa sai phạm, đồng thời qua thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý và sử dụng đất đai.

Theo đó, lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh lập, giao dự toán phải sát thực tế, quan tâm rà soát nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách nhà nước đúng quy định, nghiêm cấm hành vi thu bỏ ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khắc phục triệt để tình trạng chi ngân sách nhà nước không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; sử dụng đúng nguồn kinh phí, việc chi phải tuân thủ nguyên tắc tài chính kế toán, nghiêm cấm hành vi lập chứng từ khống để thanh toán mang tính vụ lợi cho tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, không triển khai thi công công trình khi chưa được bố trí vốn đầu tư. Việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định của pháp luật; lập hồ sơ mời thầu thực hiện theo biểu mẫu, không đưa thêm tiêu chí phụ để vụ lợi, giá trúng thầu phải thật sự tiết kiệm cho ngân sách. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ công tác thi công, tổ chức giám sát thường xuyên tại công trình, ghi chép nhật ký đúng quy định, thanh quyết toán kịp thời, đúng khối lượng thực tế thi công và giá trị dự toán.

Đối với quản lý, sử dụng đất đai, các huyện, thành phố phối hợp với các cấp, ngành chủ động thực hiện công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai theo quy định. Các địa phương quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, tránh tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, quản lý chặt chẽ đất công, không để bị bao chiếm, lấn chiếm. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp quy định của pháp luật. Các địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kiểm soát việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng.

Theo ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện hơn 380 cuộc thanh tra liên quan đến việc quản lý, thu chi tài chính ngân sách, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Quản lý đất đai đối với nhà đầu tư nước ngoài 'núp bóng' doanh nghiệp, cá nhân của Việt Nam
Quản lý đất đai đối với nhà đầu tư nước ngoài 'núp bóng' doanh nghiệp, cá nhân của Việt Nam

Phiên chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chiều 11/11 nóng lên khi nhiều vấn đề liên quan đến đất đai được đại biểu đề cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN