Xây dựng Móng Cái là thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại ngang tầm khu vực

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 20/5, Đại hội Đại biểu thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đây là một trong 3 đại hội điểm (cùng với Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh) nhằm rút kinh nghiệm, tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái ra mắt đại hội. 

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Móng Cái. Đây được đánh giá là bước tiến dân chủ trong Đảng, huy động được trí tuệ và trách nhiệm của tất cả đảng viên trong Đảng bộ. Để việc bầu trực tiếp thành công, công tác nhân sự có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo nhân sự là người thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, trung tâm đoàn kết.
 
Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% phiếu bầu (300/300 đại biểu). Đại hội cũng đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 người và bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 người, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đại biểu.
 

Chú thích ảnh
Các đại biểu bầu chức danh Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái. 

Đảng bộ thành phố Móng Cái có 3.988 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn thành phố. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Móng Cái xác định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng; nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Móng Cái đã thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, đặc biệt là triển khai 2 quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu gắn với thu hút đầu tư xây dựng; hoàn thành và đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả nhiều dự án, công trình trọng điểm, động lực thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp xây dựng và các ngành, lĩnh vực lợi thế. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực.
 
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 665 hộ (2,63%) năm 2015 xuống còn 36 hộ (0,12%) năm 2019. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.
 
Phát biểu tại đại hội, ông Dương Văn Cơ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Móng Cái cho biết, với địa bàn trọng điểm và được lựa chọn là đại hội điểm, Thành ủy đã chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo các đại hội cơ sở tổ chức đại hội theo tiêu chí trang trọng, tiết kiệm, dân chủ và đổi mới. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Đảng ủy các địa phương đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên thực hiện theo đúng quy trình và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bảo đảm chuẩn bị toàn diện cả ba khâu: Văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội. Đặc biệt, các báo cáo chính trị bám sát tình hình; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
 
Đại biểu Sẻn Thị Hỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn chia sẻ, Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định; báo cáo chính trị được lấy ý kiến góp ý của các ngành, đoàn thể trên địa bàn, được tiếp thu, hoàn thiện trên cơ sở xin ý kiến góp ý của các ngành, đoàn thể của thành phố, đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới.

Báo cáo kiểm điểm đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, Móng Cái cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu trở lại, vừa phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, người qua lại tại các đường mòn, lối mở, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy trình, quy định, phù hợp với tình hình. Thành phố khẩn trương hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, nghiên cứu, rà soát định hướng phát triển của thành phố Móng Cái có tỷ trọng hợp lý giữa khu vực công nghiệp và dịch vụ, trong đó lấy du lịch, dịch vụ, thương mại làm chủ đạo; tăng nhanh tỷ trọng của công nghệ chế biến, chế tạo làm đột phá.
 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Móng Cái là một trong 3 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đây là vinh dự lớn, song cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Móng Cái; đồng thời cũng là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kính dâng lên Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, là khởi đầu tốt đẹp cho một chặng đường mới với những nỗ lực không ngừng để xây dựng và phát triển Móng Cái xứng đáng với tình cảm và quan tâm của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời và sự kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh.
 
Sau ba đại hội điểm này, Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cấp cơ sở còn lại.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản