Thông cáo số 3, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Ngày 23/10/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe:

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

- Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe:

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này. Trong buổi làm việc, đã có 37 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (đối với người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội); chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Về chế độ hưu chí và cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội (tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng; điều chỉnh mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội);

- Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Bảo hiểm xã hội; việc giao thẩm quyền thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội và hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội;

- Về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và một số nội dung liên quan đến kỹ thuật lập pháp…


Ngày 24/10/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.


Sửa Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh xã hội
Sửa Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN