Sớm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ để đưa Ninh Thuận phát triển nhanh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều nhóm giải pháp đột phá, tạo chuyển biến tích cực để sớm đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của khu vực và cả nước.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, về nội dung trên.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trả lời phỏng vấn TTXVN .

Xin đồng chí Bí thư cho biết khái quát về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động chuyển hướng chiến lược phát triển, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Trong đó, nổi bật nhất là tỉnh đã hoàn thành 25 trong tổng số 27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; một số chỉ tiêu đạt cao như: tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015; thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước; kết nạp 4.675 đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu. 

Đặc biệt, chủ trương phát triển nhanh các nhóm ngành trọng điểm, đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao là đúng đắn, có hiệu quả; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực sản xuất một số lĩnh vực tăng nhanh... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Thưa đồng chí, nét mới trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, trong khi khó khăn và thách thức luôn tiềm ẩn. Vậy tỉnh đã có định hướng và giải pháp ra sao để thực hiện đạt các mục tiêu trên?

Để phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV xác định mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng; thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045 Ninh Thuận sẽ trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt. 

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 

Tỉnh đặt trọng tâm phát triển các đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ biển. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp chế biến theo hướng xuất khẩu và các dự án năng lượng; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải; xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. 

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; phòng, chống thiên tai, hạn hán, bão lũ. Tỉnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên; củng cố quốc phòng- an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa đồng chí, với tiềm năng, lợi thế đặc trưng của vùng đất tiểu sa mạc; đồng thời trước vận hội lớn của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm kỳ này đồng chí có kỳ vọng gì vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới trong thực hiện chức trách của mình?

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã lựa chọn và tín nhiệm bầu ra 47 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa XIV có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ theo quy định của Đảng; đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Trong quá trình triển khai Nghị quyết, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mới, nhiều khó khăn và thách thức phát sinh. Chính vì vậy, tôi kỳ vọng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới sẽ phát huy cao độ sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành; là trung tâm đoàn kết, khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển của địa phương.

Mỗi đồng chí được Đại hội tín nhiệm, bầu giữ trọng trách cần luôn nêu gương, đi đầu trong thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng; có bản lĩnh, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận và thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ dân và vì dân.

Với kết quả đạt được hơn cả mong đợi trong nhiệm kỳ qua; đồng thời với thành công của Đại hội vừa diễn ra, đồng chí có đánh giá như thế nào về sự kỳ vọng, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội khóa mới?

Với kết quả đạt được trên các mặt trong nhiệm kỳ qua và qua thành công của Đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh kỳ vọng rằng trong nhiệm kỳ mới tỉnh sẽ có nhiều chính sách, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy giá trị văn hóa, nhân tố con người; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Để đáp ứng được những kỳ vọng đó, trong giai đoạn mới 2020-2025, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thôi thúc mọi người ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích vì tương lai quê hương Ninh Thuận; đồng thời, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ trên các mặt ngay sau Đại hội và từ đầu năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư!

Tin, ảnh: Công Thử  (TTXVN)
Phát triển du lịch Bình Thuận thành điểm đến mang tầm quốc gia
Phát triển du lịch Bình Thuận thành điểm đến mang tầm quốc gia

Trải qua 25 năm phát triển và hội nhập, ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục trên đà tăng trưởng, không những là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn là điểm nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN