Phú Thọ: Tiền đề quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh

Đến nay, tất cả Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. Các văn kiện Đại hội đánh giá đúng tình hình, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo. Công tác nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý.

Chú thích ảnh
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chỉ đạo sát sao, chuẩn bị kỹ lưỡng

Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, toàn bộ 18/18 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 22/11/2019 về công tác chuẩn bị Đại hội và nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đảm bảo thành công của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở. Đồng thời, Ban Thương vụ Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại 6 đảng bộ cấp huyện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hai hội nghị với cấp ủy các địa phương về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, xây dựng nội dung, kịch bản và thống nhất trong toàn tỉnh...

Ngay sau thành công của Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Cẩm Khê, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội để làm cơ sở thống nhất triển khai, tổ chức Đại hội đối với các Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành Kết luận về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với chỉ đạo sát sao và chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, 100% các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đều bầu được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư theo cơ cấu đúng như dự kiến và đảm bảo chất lượng, được sự tín nhiệm, nhất trí cao của đại hội.

Các đảng bộ cấp trên cơ sở đều đảm bảo việc đổi mới từ 1/3 số cấp ủy viên trở lên so với đầu nhiệm kỳ; thực hiện nghiêm túc việc giảm 5% số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, số lượng được bầu theo quy định là 620 đồng chí; số lượng trong danh sách bầu cử là 672 đồng chí, số dư đạt 10,9%. Số cấp ủy đã bầu tại Đại hội là 606 đồng chí. Tỷ lệ nữ đạt 19,63%, tăng 3,23% so với khó trước; tuổi trẻ đạt 16,83%, tăng 7,63% so với khóa trước.

Do chuẩn bị kỹ, cơ cấu nhân sự cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về cả trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị. 100% số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, trong đó cấp ủy viên có trình độ trên đại học là 313 đồng chí, đạt 51,65%, tăng 25,55% so với khóa trước. Số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 528 đồng chí, đạt 87,12%, tăng 0,22%.

Thực hiện bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành có 201 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được bầu theo quy định, trong đó số Ủy viên Ban Thường vụ đã bầu tại hội nghị là 190 đồng chí, Kết quả bầu Bí thư có 17 đồng chí được bầu theo quy định; 1 đồng chí chỉ định. Bên cạnh đó, 18 Đảng bộ đều bầu đủ số lượng đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với tiêu chuẩn, cơ cấu đảm bảo theo quyết định phân bổ của Tỉnh ủy.

Theo ông Khỏe, đạt được kết quả trên, công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo thực hiện kịp thời, dân chủ, đảm bảo chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ 5 bước theo quy định. Quá trình chuẩn bị nhân sự đã coi trọng việc đánh giá, nhận xét cán bộ là cấp ủy đương nhiệm và dự nguồn cấp ủy trong quy hoạch làm cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới được bàn bạc dân chủ, thực hiện đầy đủ các bước đúng theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, tỷ lệ đổi mới, tuổi trẻ, tỷ lệ nữ theo đúng hướng dẫn.

Văn kiện thể hiện tầm nhìn, tư duy sáng tạo

Ông Bùi Đình Thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, xác định việc chuẩn bị văn kiện Đại hội là yếu quan trọng để đại hội cấp trên cơ sở thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tập trung cao độ, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện trình Đại hội. Việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời đã huy động sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, ý kiến tham gia của nhân dân.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ, hầu hết các báo cáo chính trị của Đảng bộ cấp trên cơ sở cơ bản đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với thực tế, có tính khả thi cao. Nhiều báo cáo chính trị đã thể hiện tầm nhìn, tư duy sáng tạo, có tính đột phá nhờ phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể.

Bên cạnh đó, các báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã đề cao được tinh thần tự phê bình và phê bình; nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Điểm mới trong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 là Chương trình hành động được thảo luận và thông qua ngay tại Đại hội. Do vậy, việc lựa chọn khâu đột phá trúng, đúng là tiền đề để xây dựng và ban hành nghị quyết, Chương trình hành động và các nhóm giải pháp hiệu quả. 

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, ngay sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên sở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp đánh giá kết quả Đại hội và chỉ ra những nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm rút ra. 

Theo ông Hoàng Công Thủy, để đạt được thành công của Đại hội là do cấp ủy cấp trên cơ sở đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị các văn kiện được Đại hội chuẩn bị công phu, chu đáo. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy trình 5 bước.

Tuy nhiên, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế như: việc tham luận vào văn kiện của các đại biểu tại một số Đại hội còn chung chung, chủ yếu mang tính minh họa cho báo cáo chính trị, chưa đề xuất các giải pháp có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới; chưa có nhiều ý kiến về chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu tại một số Đại hội chưa linh hoạt, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chưa chu đáo, chưa dự phòng được các tình huống phát sinh. Một số đồng chí Đoàn Chủ tịch còn biểu hiện chủ quan, chưa bám sát vào kịch bản, lúng túng trong điều hành. Một số đại biểu thiếu ý thức dẫn đến còn phiếu bầu không hợp lệ…

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là tiền đề quan trọng để Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lâm Đào An (TTXVN)
99% đảng bộ hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở
99% đảng bộ hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ tháng 5/2020 trong bối cảnh toàn Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở; kinh tế - xã hội tuy gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng vẫn là một trong số ít các nước trên thế giới duy trì mức tăng trưởng dương; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng,… được dư luận đánh giá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN