Phê duyệt kết quả pháp điển 2 chủ đề và 24 đề mục

Chính phủ vừa phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục.

Cụ thể, phê duyệt kết quả pháp điển chủ đề Tôn giáo, tín ngưỡng với đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo; chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật với đề mục Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

24 đề mục thuộc 19 chủ đề khác gồm: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bình đẳng giới; Hôn nhân và gia đình; Giáo dục đại học; Kiểm toán Nhà nước; Tiếp công dân; Khoa học và công nghệ; Giáo dục nghề nghiệp; Việc làm; Phát triển ngành nghề nông thôn; Tài nguyên nước; Dự trữ quốc gia; Thi hành án hình sự; Tiếp cận thông tin; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Công đoàn; Hoạt động chữ thập đỏ; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Phòng, chống mua bán người; Du lịch; Quảng cáo; An toàn thực phẩm.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới, loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Phan Thu Phương (TTXVN)
Cấp bách phê duyệt cơ chế để giải cứu Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2
Cấp bách phê duyệt cơ chế để giải cứu Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Với tiến độ tổng thể đã đạt hơn 84% nhưng Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 lại đang đối mặt với nguy cơ không thể về đích để góp phần giải “cơn khát” điện cho nền kinh tế khi cơ chế nguồn vốn vẫn chưa được xem xét phê duyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN